Kuntoutumiskurssit

Kuntoutumiskurssien tavoitteena on tukea osallistujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta.

Kurssit antavat myös mahdollisuuden omien kokemuksien jakamiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Sydänliitto järjestää Veikkauksen tuella erilaisia kuntoutumiskursseja.

Kuntoutumiskurssit ovat joko lyhytkestoisia teemakursseja tai pidempikestoisia kuntoutumiskursseja. Erilaisia teemakursseja järjestetään myös verkossa. Kursseille voi hakeutua koko maasta. Osallistumiselle ei ole ikärajaa. Kursseille valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Sydänliiton järjestämillä kuntoutumiskursseilla.

Kuntoutumiskurssit

Kuntoutumiskurssien tavoitteena on antaa sydänsairastuneelle ja hänen läheiselleen tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen. Kursseilla saa myös tietoa sydänyhteisön toiminnasta. Kuntoutumiskurssilla ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa.

Osallistujamäärä kurssille on 8-12 kuntoutujaa (+ mahdolliset läheiset). Kuntoutumislaitoksissa toteutettaviin kursseihin sisältyy kurssiohjelma, täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Teemakurssit

Teemakurssien tarkoitus on tukea sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa selviytymistä sekä syventää omassa hoidossa onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Kursseilla on myös mahdollisuus tutustua sydänyhdistyksen toimintaan. Teemakursseille ilmoittaudutaan kunkin kurssin kohdalla mainitulle henkilölle. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa sisältyvät kurssiin, mikäli se ohjelmassa mainitaan.

Hakeminen

Etsi kursseja Kuntoutuskalenterista.

Kuntoutumiskurssille haetaan Sydänliiton SSL 1 -hakulomakkeella (ruotsinkielinen SSL 1 ansökan till rehabiliteringskurs), johon liitetään kopio epikriisistä ja tarvittaessa muita selventäviä liitteitä. Hakemus lähetetään kunkin kurssin kohdalla mainittuun osoitteeseen. Yhdellä hakulomakkeella haetaan vain yhdelle kurssille. Kuntoutumiskurssien matkakustannuksista voi hakea korvausta Kelasta. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan. Tätä varten tarvitaan lääkärin suositus kurssille (täytettynä SSL 1 -hakulomakkeen alaosa tai hoitoselosteeseen tai lääkärintodistukseen kirjattu suositus tai erillinen vapaamuotoinen lausunto).

Työelämässä olevat voivat hakea myös sopeutumiskurssien ajalta Kelasta kuntoutusrahaa korvauksena ansionmenetyksestä. Lisätietoja kuntoutusrahasta saa Kelan toimipisteistä ja sivuilta www.kela.fi

Ohje SSL 1 -hakulomakkeen lataamiseen ja tulostamiseen:

  • klikkaa SSL 1-hakulomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
  • valitse sen jälkeen Download-toiminto ja Direct Download
  • lataa sitten lomake omalle koneellesi
  • täytä lomake omalla koneellasi sähköisesti ja lähetä se sähköpostilla eteenpäin
  • vaihtoehtoisesti tulosta tallentamasi lomake ja täytä se käsin

Verkkokurssit

Koetko tarvetta keskustella elämisestä sairauden kanssa? Vuonna 2019 verkossa toteutettaville sopeutumisvalmennuskursseille voivat osallistua kaikki, jotka pohtivat sairauden tai sairastumisen aiheuttamia muutoksia elämässään. Kursseilta saat keinoja ja tukea arkeen.

Kursseilla on kuusi erilaista teemaa. Kaksi kursseista on perhekursseja ja neljä yksilökursseja. Kursseja on yhteensä 20. Puolet kursseista alkaa vuorokauden tapaamisella. Toiset puolet toteutetaan kokonaan verkossa ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Kurssit sisältävät 6 -8 tapaamiskertaa verkossa. Ryhmätapaamisissa, verkkokeskusteluissa ja vertaischatissä on mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden kanssa. Verkossa työskentelyyn saat hyvät ohjeet ja tarvittaessa henkilökohtaisen opastuksen. Kurssin ohjaajina on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Mukana on koulutettu kokemusasiantuntija.

Kurssit ovat maksuttomia, ja niiden toteuttamista tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla. 

Teemalliset sopeutumisvalmennuskurssit 2019

Rohkeasti mä!  Sinulle alle 30-kymppinen, jolla sairaus tai vamma on ollut pitkään osa elämääsi. 

Tukea työelämässä jaksamiseen Sinulle, joka tarvitset tukea työssä jaksamiseen tai työhön paluuseen. 

Keinoja omaan hyvinvointiin  Sinulle, joka haluat vahvistaa omaa hyvinvointiasi. 

Harvinaisena joukossa  Sinulle, jolla on harvinaissairaus. 

Meidän perhe – missä mennään?  Jos lapsen sairaus tai vamma koskettaa perhettänne ja tuo haasteita arkeen, tämä verkkokurssi on teidän perheellenne.   

Puhumalla parasta  Jos vanhemman sairaus tai vamma koskettaa perhettänne ja tuo haasteita arkeen, tämä verkkokurssi on teidän perheellenne.  

Kurssit sopivat erilaisille ihmisille yli järjestö- ja diagnoosirajojen. 

Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Suomen Syöpäyhdistys ja Suomen Sydänliitto järjestävät yhdessä verkkokurssit. 

Lisätietoja ja hakeminen kursseille: ​www.etasope.fi