Sydänliiton koulutusrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Sydänliitto ry

Yhteystiedot

Suomen Sydänliitto ry
Oltermannintie 8
PL 50
00621 HELSINKI
puh. 09 752 7521

2. Rekisterin nimi

Suomen Sydänliitto ry:n koulutusrekisteri

3. Yhteyshenkilö

Kirsi Airos, tuottaja
Suomen Sydänliitto ry
PL 50
00621 HELSINKI
puh. 050 584 9463
sähköposti kirsi.airos@sydanliitto.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Koulutusrekisteriä käytetään koulutukseen osallistuvien henkilöiden tietojen keräämiseen. Kyse on atk:lla ylläpidetyistä tiedoista. Koulutusrekisteriin tallennetaan myös perustiedot niistä hakijoista, joiden osallistuminen on peruuntunut.
Hakijoista ja osallistujista tallennetaan rekisteriin yksilötiedot sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot. Henkilötietoja käytetään koulutuksista tiedottamiseen (kutsut, osallistumisvahvistuskirjeet, ennakkokyselyt, todistukset, palautekyselyt yms.)
Henkilötietoja tarvitaan lisäksi uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittämiseen koulutetuille. Rekisteriin tallennetaan tietoja myös koulutustoiminnan seurantaa ja  tilastointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta tallennetaan seuraavat ns. perustiedot (ne, jotka asiakas on ilmoittanut): sukunimi, etunimi, titteli, osoite (koti tai toimipaikka),maa, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli. Suostumukset ja kiellot:  suoramarkkinointikielto sähköisin välinein, tekstiviestikielto, uutiskirje/tiedotekielto. Asiakkaan työnantajan (tai yhdistyksen) tiedot: työnantajan/yhdistyksen nimi sekä osasto, osoite ja kunta. Lisäksi tallennetaan maksajan tiedot (mikäli on joku muu kuin työnantaja/yhdistys). Myös mahdollinen erikoisruokavalio tai majoittautuminen tallennetaan. Rekisterissä on tiedot koulutuksista:  Koulutuksen nimi ja ajankohta. Koulutuksen seurantatietoja käsitellään tilastollisesti ilman henkilön tunnistamismahdollisuutta. Osallistujilla on myös mahdollisuus rekisteröityä ja ilmoittaa itse tietojaan, voivat myös  ilmoittaa, mikäli haluavat poistua rekisteristä tai eivät halua uutiskirjettä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Koulutukseen osallistuvista saadaan tiedot ilmoittautumisen kautta, joko oman tai asiakkaitten/yhteistyökumppanin. Ilmoittautuminen tapahtuu pääasiassa internetin tai sähköpostin välityksellä. Lisäksi on mahdollista ilmoittautua myös puhelimitse ja lomakkeella. Koulutuksissa kerättävät osallistujalistat. Henkilöiden itse päivittämät yhteystiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä ei säännöllisesti luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Mikäli koulutus järjestetään yhteistyössä muun järjestön tai muun yhteistyökumppanin kanssa, luovuttaa Sydänliitto osallistujien tiedot muille järjestäville tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaaliset osallistujalistat tuhotaan tietojärjestelmään tallennuksen jälkeen.

B. ATK:lle tallennetut tiedot.

Tiedot sijaitsevat Sydänliiton palveluhallintajärjestelmän Kilta-rekisterissä ja M-files järjestelmässä. Koulutusrekisterin käyttöoikeus on vain Suomen Sydänliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Järjestelmän käyttäjät tunnistautuvat järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Teknisesti rekisteri on suojattu palomuurilla.

Asiakkaan informointi tietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §)
Rekisteröidyn kielto-oikeus: Henkilötietolaki 30 §. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus: Henkilötietolaki 26 §. Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Sydänliiton jäsenrekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastaminen on maksuton kerran vuodessa.