Kuntoutus

KUNTOUTUMISKURSSIT

Kurssien tavoitteena on antaa sydänsairastuneelle tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen ja psykososiaaliseen selviytymiseen. Kuntoutumiskurssilla ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa. Kurssien vetäjinä toimivat kokeneet sydänterveyteen perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset kuten sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, lääkäri, sydänfysioterapeutti ja psykoterapeutti. Kursseilla on myös Sydänliiton kouluttama vertaistukihenkilö. Kaikki kurssit ovat maksuttomia

Kursseille haetaan Sydänliiton SSL 1 – lomakkeella, johon liitetään kopio potilaskertomuksesta, mikäli sitä kurssin kohdalla pyydetään. Hakemukset toimitetaan Hämeenmaan Sydänpiiriin, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere. Lisätiedot ja hakukaavakkeet liitteineen: Jaana Niemelä, puh. 050 560 9446, jaana.niemela(at)hameenmaansydan.fi.

Hae SSL-1 lomake täältä

Hae ruotsinkielinen SSL1-lomake täältä

Suomen Sydänliitto järjestää Veikkauksen tuella erilaisia sopeutumisvalmennuskursseja eri puolella Suomea. Tässä esimerkkejä kursseista, jotka järjestetään alkuvuotena 2019 lähellä Etelä-Pohjanmaata, Keski-Suomea, Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä:

 

Kaikille sydänsairastuneille

19.-21.3.2019 Sydämeni hyvinvointi Shindo -venyttelymenetelmää apuna käyttäen. Kurssi on tarkoitettu sydänsairastuneille, jotka kokevat tarvitsevansa erityistä tukea sydänsairauteensa sopeutumisessa. Kurssilla keskitytään oman elämän ja arjen sekä stressin hallintaan. Kurssilla on toiminnallisia harjoituksia ja niitä tehdään lattialla maaten. Kurssille voi hakea yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane. SSL1 -hakemukset 15.2.2019 mennessä.

17.-19.5.2019 Sydämeni kirja. Kuntoutumiskurssi itseilmaisua, luovuutta ja oman elämän pohdiskelua hyödyntäen. Kurssilla sidotaan oma kirja. Oma kirja on yksityinen paikka, oman elämän näköinen kirja, johon on mahdollista koota omaan sairastumiseen ja toipumiseen liittyvät ajatukset, kokemukset ja tunteet. Kurssin aikana kirjoitetaan ja maalataan harjoituksia, joista voi jatkaa työskentelyä omien kokemusten kanssa eteenpäin. Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. SSL 1 -hakemukset 15.4.2019 mennessä.

 

Sepelvaltimotautiin sairastuneille

11.-14.2.2019 Elämää sepelvaltimotaudin kanssa. Kuntoutumiskurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista ainakin toisella sepelvaltimotauti on todettu äskettäin. Kurssien tavoitteena on, että sepelvaltimotautiin sairastuneet löytävät keinoja sopeutua arkeen sairauden kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa sepelvaltimotaudista ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla tutustutaan sydänterveellisiin elämäntapoihin omahoidon tueksi. Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. SSL1 – hakemukset sekä kopio viimeisimmästä sepelvaltimotaudin epikriisistä, 11.1.2019 mennessä.

6.-9.5.2019 Elämää sepelvaltimotaudin kanssa -kurssi pidempään sairastaneille. Kurssi on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta sepelvaltimotautia sairastaneille, joiden toipumisessa tai sairauteen sopeutumisessa on ollut ongelmia sairaudesta tai muusta elämäntilanteesta johtuen. Ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat keskeisessä roolissa. Kurssipaikka: Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane. SSL 1 -hakemukset ja kopio viimeisimmästä sepelvaltimotaudin epikriisistä 5.4.2019 mennessä.

Lisätietoja kursseista ja kurssihakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen:
Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri, Ensitie 4, 33520 Tampere. Puh 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi

 

Teemakurssit

Kurssien tarkoitus on tukea sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa selviytymistä sekä syventää omassa hoidossa onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Kursseilla on myös mahdollisuus tutustua sydänyhdistyksen toimintaan. Kurssille voi osallistua joko yksin tai läheisen kanssa. Sopivalle kurssille voi hakea kotipaikkakunnasta riippumatta.

 

Tahdistimen saaneille ja rytmihäiriöön sairastuneille

14.3.2019 Elämää tahdistimen kanssa. Yhden päivän kestävä kurssi on tarkoitettu sydänsairastuneille, joille on lähiaikoina laitettu tahdistin. Kurssille voi osallistua yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44, Tampere. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 15.2. mennessä Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri, puh. 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi

10.4.2019. Elämää eteisvärinän kanssa. Yhden päivän kestävä kurssi on tarkoitettu hiljattain eteisvärinään sairastuneille. Kurssille voi osallistua yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 13.3. mennessä Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri, puh. 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi

 

Kuntoutumis- ja teemakursseja tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Muista Sydänjärjestöjen kuntoutumiskursseista löydät tietoa tästä linkistä http://sydanliitto.fi/kuntoutus-ja-tuki/kuntoutuskalenteri#/