Sydämen asialla

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä maaseudun asukkaille

Keski-Suomen Sydänpiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä vuosina 2021–2022 Sydämen asialla -hankkeen. Hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia huolehtia omasta terveydestään terveysneuvonnan ja -mittausten avulla sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kyliä tuetaan löytämään uusia ratkaisuja kehittää kylien terveyttä edistävää toimintaa. Hanke mahdollistaa kyläläisten kohtaamisia tapahtumien, kyläkerhojen ja keskustelufoorumeiden yhteydessä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja paikallisyhdistysten, Keski-Suomen kuntien viranomaisten sekä julkisen terveydenhuollon kanssa.

Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus maaseuturahastosta.

Hankkeen tavoitteet

Sydämen asialla -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua vahvistamalla eri menetelmin asukkaiden terveyden lukutaitoa. Terveyden lukutaidosta löytyy lisää tietoa mm. Jyväskylän yliopiston tutkimusuutisesta.

Hankkeen tavoitteena on myös edistää Keski-Suomen maaseudun elinvoimaisuutta kannustamalla kyliä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävän kylätoiminnan kehittämiseen.

Mitä hanke tekee?

Hankkeen aikana jalkaudumme jokaiseen Keski-Suomen kuntaan eri kokoisten tapahtumien merkeissä. Hankkeen työntekijöitä voi kutsua mukaan Keski-Suomen kylille järjestämään tapahtumia yhdessä, joko ulkona tai sisällä. Tuomme mielellämme omaa sisältöä tapahtumien ohjelmaan. Toiveita striimattavien yleisöluentojen aiheista voi myös välittää hankkeen työntekijöille.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • Maksuttomat terveysmittaukset tapahtumien yhteydessä
  • Terveyden lukutaidon vahvistaminen: Terveysneuvonta, erilaiset toiminnalliset harjoitukset, yleisöluennot, vertaistuki ja digipalveluiden käytön ohjaus
  • Keskustelufoorumit, joissa kyläläisillä on mahdollisuus ideoida kylänsä terveyttä edistävää toimintaa ja tarpeita
  • Striimattavat yleisöluennot
  • Digitaalisten kyläkerhojen, ”Sydänkahviloiden”, käynnistäminen muutamalla kylällä
  • Verkkopuntari -ryhmävalmennus työkalun kokeileminen 

Hanke tuo esille keinoja järjestöjen, kuntien ja sote-palveluiden yhteistyöhön maaseudun asukkaiden hyvinvointia edistävän toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen aikana tuotetaan tietoa maaseutualueilla asuvien ihmisten sydänterveyden nykytilasta ja terveyden lukutaidosta sekä näiden suhteesta toisiinsa. Aineistosta tehdään yhteenveto hyödynnettäväksi maakunnallisessa terveyden edistämistyössä.  

Hankkeen toiminta-aika:

1.1.2021-30.09.2022

 

Yhteystiedot: 

Projektipäällikkö Tuija Kontinen

Keski-Suomen Sydänpiiri

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä

tuija.kontinen@sydan.fi

p. 045 1955858

 

Projektikoordinaattori Saija Ylönen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä

saija.ylonen@jamk.fi

p. 050 3504081