NaApurit -hanke - Nopean avun Apurit

elvytys_ja_alkusammutus.png

Elvytys ja alkusammutusharjoitus

Vapaaehtoisten maallikkoauttajien ryhmä maaseudun toimintamalliksi (1.2.2019 - 30.4.2021)

 

Ajankohtaiset kuulumiset ja tapahtumatiedot löydät hankkeen Facebook -sivulta!

 

Mitä tehtiin vuonna 2019?

 

Auttajaryhmien toimintamallia lähdettiin ensimmäisenä kehittämään Viitasaaren kylissä ja loppuvuonna 2019 toiminta käynnistettiin myös Keuruulla. Auttajaryhmiin ilmoittautui 38 henkilöä viideltä eri kylältä ja auttajaryhmävalmennuksiin osallistui yhteensä 67 henkilöä.

Helmikuussa 2020 toiminta käynnistyi Pihtiputaan kylillä ja myöhemmin tämän vuoden aikana myös Joutsassa. Jos sinun kyläsi haluaa kehittää turvallisuustoimintaansa sekä panostaa asukkaiden asumisturvallisuuteen ja hyvinvointiin, ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön Irma Ahokas-Kukkoseen (irma.ahokas-kukkonen@sydan.fi, p. 045 220 0338).

Mukaan mahtuu vielä lisää kyliä!

 

Kyliltä kerättyä palautetta valmennuksista:

Opin hyvin ja uskallan elvyttää.

Oli hyvä ja havainnollinen koulutus.

 Tuli uskallusta antaa elvytystä, jos tulee tilanne eteen, ei mene sormi suuhun.

 Hyvä ja yksikertainen, ei ollut tylsä.

 

Hankkeen tavoitteena on 

 • edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja asumisen turvallisuutta

 • vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa 

 • kehittää vapaaehtoisen lähiavun saatavuutta hätäensiapu- ja tulipalotilanteissa

 • vähentää palokuolemien ja tulipalotuhojen määrää

 

Miten?

 • valmennetaan viranomaistahojen kanssa kylien vapaaehtoisia elvytysosaajiksi ja sydäniskureiden käyttäjiksi sekä lisätään sydäniskureiden määrää kylissä

 • perustetaan kyliin maallikkoauttajien ryhmiä, jotka saavat hälytykset pelastusviranomaiselta tulipalo- ja elottomuustehtävissä →  tavoitteena on, että maallikkoauttajat, "Kylien auttajaryhmät", tulevat osaksi alueellista viranomaistoimintaa

 

Kenelle?

 • Keski-Suomen maaseudulla asuvalle väestölle

 • vapaaehtoista auttajaverkostoa pyritään luomaan 23 kylän alueelle

 • vapaaehtoisten auttajaryhmätoimintaa yhteensä 4-5 kunnan, 20 kylän alueella 

 • aloitus Viitasaaren kaupungin kylistä, laajentuen 3 - 4 muun kunnan alueelle

 

Ketkä mukana hankkeessa?

 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

 • Keski-Suomen Sydänpiiri ry hallinnoi hanketta

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on hankkeessa osatoteuttajana

 • Keski-Suomen Pelastuslaitos, Sopimuspalokuntien Keskusliitto (SSPL), Keski-Suomen sopimuspalokunnat, Keski-Suomen Pelastusliitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky / Ensihoito, Suomen Punainen Risti ja Keski-Suomen Kylät ry ovat aktiivisia toimijoita hankkeessa

 • mukana myös Suomen Sydänliitto ry, Alueelliset Sydänpiirit, Defi-työryhmä ja sammutinlaitevalmistajat

 

 

Yhteystiedot

 

Irma Ahokas-Kukkonen, projektipäällikkö, TtM, sh

NaApurit- hanke, Keski-Suomen Sydänpiiri ry, 

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä

p. 045 2200 338 irma.ahokas-kukkonen@sydan.fi

 

Kaisu Paalanen, projektikoordinaattori, TtM, sh

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

PL 207, 40100 Jyväskylä

p. 0400 97 6747     kaisu.paalanen@jamk.fi

 

Kristiina Pigg , Toiminnanjohtaja, TtM, sh 

Keski-Suomen Sydänpiiri ry, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä 

p. 050 592 4588 kristiina.pigg@sydan.fi