NaApurit -hanke - Nopean avun Apurit

elvytys_ja_alkusammutus.png

Elvytys ja alkusammutusharjoitus

Vapaaehtoisten maallikkoauttajien ryhmä maaseudun toimintamalliksi (1.2.2019 - 30.4.2021)

Tavoitteena on 

* edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja asumisen turvallisuutta

* vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa 

* kehittää vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta hätäensipu ja tulipalotilanteissa

* vähentää palokuolemien ja tulipalotuhojen määrää

Miten?

* valmennetaan viranomaistahojen kanssa kylien vapaaehtoisia elvytysosaajiksi ja sydäniskureiden käyttäjiksi, lisätään sydäniskureiden määrää kylissä

* perustetaan kyliin maallikkoauttajien ryhmiä, jotka saavat hälytykset pelastusviranomaiselta tulipalo- ja elottomuustehtävissä. Valmennetaan viranomaistahojen kanssa yhteistyössä kylien vapaaehtoisia elvytysosaajiksi, sydäniskureiden käyttäjiksi ja lisätään sydäniskureiden määrää kylissä. Tavoitteena on, että maallikkoauttajat,  "Kylien auttajaryhmät" tulevat osaksi alueellista viranomaistoimintaa toimintaa. Viitasaaren pelastustoimen ja kylien kanssa yhteistyössä käynnistyi auttajaryhmävalmennus toukokuussa hätäensiavun ja alkusammutuksen valmennuksella.

 

Kenelle?

* maaseudulla asuvalle väestölle

*vapaaehtoista auttajaverkostoa 23 kylän alueelle

* vapaaehtoisten auttajaryhmätoimintaa yhteensä 4-5 kunnan, 20 kylän alueella 

* aloitus Viitasaaren kaupungin kylistä, laajentuen 3 - 4 muun kunnan alueelle

Ketkä mukana hankkeessa?

* Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / ELY-keskus rahoittaa hankkeen toteuttamisen

* Keski-Suomen Sydänpiiri ry hallinoi hanketta

* Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on hankkeessa osatoteuttajana

* Keski-Suomen Pelastuslaitos, Sopimuspalokuntien Keskusliitto (SSPL), Keski-Suomen sopimuspalokunnat, Keski-Suomen Pelastusliitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky / Ensihoito, Suomen Punainen Risti ja Keski-Suomen Kylät ry ovat aktiivisia toimijoita hankkeessa

* mukana myös Suomen Sydänliitto ry, Alueelliset Sydänpiirit, Defi-työryhmä ja sammutinlaitevalmistajat

Hanketyöntekijöiden yhteystiedot

Irma Ahokas-Kukkonen, projektipäällikkö, TtM, sh

NaApurit- hanke, Keski-Suomen Sydänpiiri ry, 

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä

p. 045 2200 338 irma.ahokas-kukkonen@sydan.fi

 

Kaisu Paalanen, projektikoordinaattori, TtM, sh

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

PL 207, 40100 Jyväskylä

p. 0400 97 6747     kaisu.paalanen@jamk.fi

 

Kristiina Pigg , Toiminnanjohtaja, TtM, sh 

Keski-Suomen Sydänpiiri ry, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä 

p. 050 592 4588 kristiina.pigg@sydan.fi