KanDee-hanke

KanDee, kansalaisten taidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle 1.1.2017-30.9.2018

KanDee-hanke on päättynyt, kiitokset yhteistyötä. Hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä linkistä.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille sekä kylien asukkaille!

Hankeen tavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Keski-Suomessa lisäämällä kansalaisten elvytystietoutta- ja osaamista sekä vahvistamalla maallikkodefibrillaattoreiden käyttöönottoa ja määrää luomalla kyliin maallikkodefibrillaattori-toimintamalli. Näin pyritään edistämään maaseudun asukkaiden ja toimijoiden sydänterveyttä ja turvallisuutta parantamalla sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä selviytymistä.

Hankeen aikana mm. levitetään maallikkodefibrillaattoreita kylille, edistetään koordinoitua defien kirjaamista julkiseen rekisteriin, koulutetaan maaseudun asukkaille elvytystaitoja ja maallikkodefibrillaattorin käyttöä, opastetaan tekemään kylille erilliset turvallisuussuunnitelmat osana kyläsuunnitelmia sekä tiedotetaan aiheesta eri viestintäkanavissa.

Keski-Suomen Sydänpiiri ry toimii hankkeen päätoteuttajana ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) osatoteuttajana. Hanketta rahoittaa toteuttajien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Keski-Suomen pelastuslaitos, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoito, SPR, Keski-Suomen kylät ja sydänyhdistykset. Lisäksi hanke toimii yhteistyössä lukuisten eri yhdistysten ja kuntien kanssa.

Testaa elvytystaitosi KanDee-hankkeen elvytystestillä.

 

Lisätietoja:

Kristiina PIgg

Toiminnanjohtaja,KanDee-hankkeen asiantuntija

Keski-Suomen Sydänpiiri ry, p. 050 592 4588,kristiina.pigg@sydan.fi

 

Piia Flink-Liimatainen
KanDee-hankkeen projektipäällikkö
etunimi.sukunimi(at)sydan.fi
045-2200338