Auttavat kylät

sydanliitto_puidenkanto2_anna_kara_pieni.jpg

Puiden kantoa. Kuva Anna Kara/Sydänliitto

Auttavat kylät on kyläturvallisuushanke 

Auttavat kylät on Keski-Suomen Sydänpiirin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun 2021-2022 toteuttama hanke. Se tukee kyläläisten omaehtoista ja organisoitunutta ennalta ehkäisevää, kriisiajan ja kriisin jälkeistä toimintaa. 

Hankkeessa kehitetään keskisuomalaista auttajaryhmien toimintamallia. Auttavat kylät toimii yhteistyössä viranomaisten ja useiden järjestöjen kanssa. Hankkeen on EU:n maaseuturahastosta rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Tavoite

Auttavat kylät -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta.

Mitä hanke tekee

Hanke tukee keskisuomalaisia kyliä kehittämään kylän omista tarpeista lähtevää vapaaehtoista lähiapua. Jokaisen hankekyän kanssa mietitään kyläkohtaiset tarpeet ja resurssit. Kylällä tehdään tai päivitetään turvallisuussuunnitelma ja perustetaan auttajaryhmä. Ne linkitetään osaksi kunnan, viranomaisten ja järjestöjen turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä toimintoja ja suunnitelmia.  

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia kyläläisiä tarjoamaan sekä arjen apua että apua poikkeus- ja häiriötilanteissa.

Vapaaehtoisille auttajille järjestetään osaamista tukevia valmennuksia, käytännön harjoittelua ja infotilaisuuksia sekä kylien yhteisiä verkostotapaamisia. Lisäksi kehitetään viestintäjärjestelmää avun tarvitsijoiden, avun tarjoajien, viranomaisten ja Vapepan välillä.

Toimintamalli luodaan vastaaamaan keskisuomalaisten maaseudun asukkaiden tarpeisiin, mutta malli on levitettävissä soveltaen myös muualle Suomeen.

Ajankohtaista hankkeessa 

Auttavat kylät ja Sydämen asialla -hanke järjestävät yhteistyössä keväällä useita terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmaisia webinaareja. Seuraa hankkeiden Facebook-sivuja

Hankkeet tarjoavat kylille keväälle ja kesälle 2021 terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Tutustu ideoihin ja varaa meidät teidän kylän tapahtumaan. 

Miksi Auttavat kylät -hanke? 

Hanke on osa Suomen valtionkin ajamaa kylävastetta. Se tarkoittaa kyläläisten omaehtoista ennalta ehkäisevää, kriisiajan ja kriisin jälkeistä toimintaa, joka on erityisen tärkeää syrjäseuduilla. Ulkopuolisen avun tulo kestää kauan eikä sitä aina ole edes saatavilla. 

Vastaavia kyläläisten organisoituneita ryhmiä on kehitetty eri puolilla Suomea. Niiden tehtävät ja toimintatavat ovat vaihdelleet ja niitä on kutsuttu monella nimellä, kuten naapuriapuryhmä, turvaryhmä, pelastusryhmä tai kyläapurinki. 

Auttavat kylät -hankkeella halutaan vahvistaa Keski-Suomen maaseutuväestön turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Auttajaryhmien avulla esimerkiksi ikäihmiset pärjäävät kotona paremmin. Sairauskohtauksissa osataan toimia ambulanssia odotellessa itse ja siten vammautumiset ja kuolemantapaukset vähenevät. Hyvällä ennakkosuunnittelulla, varautumisella ja yhteistyöllä erilaisista häiriö- ja poikkeusoloista johtuva inhimillinen kärsimys vähenee ja aineelliset vahingot pienenevät. 

Auttajaryhmien toiminta lisää paitsi turvallisuutta, myös kylien sisäistä yhteisöllisyyttä ja kylien välistä yhteistyötä, Turvallinen, yhteisöllinen maaseutu lisää maaseudulla asumisen houkuttelevuutta ja parantaa maaseutukuvaa.  

Kylän vapaaehtoinen auttajaryhmä 

Auttajaryhmä tarjoaa apua usein äkillisissä ja yleensä lyhytaikaisissa tilanteissa. Kylän oman auttajaryhmän apua tarvitaan erityisesti silloin, kun muuta apua ei ole tarjolla tai virallinen apu ei ehdi ajoissa. ​

Auttajaryhmän toiminta on organisoitua ja avun tarvitsijalle ilmaista. Se voi toimia arjen apuna vaikka vain kattolampun vaihdossa kun itse ei pysty, tai isommassa hädässä, ennen kuin muuta apua saadaan paikalle.

Auttajaryhmä toimii tarvittaessa yhteistyössä viranomaisten ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan kanssa. Auttajaryhmäläiset ovat jo valmiiksi kylällä ja usein hälytyksen tullessa ensimmäisenä paikalla. Se voi pelastaa ihmishenkiä!    

Mitä hankkeen jälkeen

Auttajaryhmien toimintamalli kytketään osaksi laajempaa toimijaverkostoa. Se takaa toiminnan jatkumisen myös hankkeen päätyttyä. Ryhmät saavat mm. jatkokoulutusta. 

Hankkeen budjetti 

Keski-Suomen ELY-keskus on rahoittanut Auttavat kylät -hankkeen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanke kuuluu ohjelman toimenpiteeseen 7.4 Maaseudun palvelut. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 281 989,73 euroa, joka on jaettu Sydänpiirin ja Jamkin kesken. Rahoitus koostuu EU:n ja Suomen valtion rahoituksesta. Hankkeella on 100 % rahoitus. 

Hankkeen toiminta-aika 

1.1.2021-31.12.2022

 

Yhteystiedot 

Keski-Suomen Sydänpiiri

Outi Raatikainen, projektipäällikkö 

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä 

Puh. 044 4914457 

outi.raatikainen@sydan.fi 

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Saija Ylönen, projektikoordinaattori 

Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä 

Puh. 050 3504081

saija.ylonen@jamk.fi