Toimintasuunnitelma 2020

KEMPELEEN – OULUNSALON SYDÄNYHDISTYS ry

TOIMINTASUUNNITELMA  2020

Yhdistyksen 36. toimintavuosi

1. TOIMINTA-AJATUS JA PERUSARVOT

Kempele-Oulunsalon sydänyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Se edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana omalla alueellaan.  

Sydänyhdistys on Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin jäsen ja tukee sen tavoitteiden toteutumista. Sydänpiirit muodostavat Sydänliiton, jonka tavoitteita ne edistävät. Sydänyhdistyksiä, sydänpiirejä ja Sydänliittoa kutsutaan sydänyhteisöksi. Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. 

Toimintaa ohjaavat arvot sydänyhdistyksessä

 • Ihmisen kunnioittaminen
 • Asiantuntemus
 • Luotettavuus
 • Rohkeus
 • Tavoitteellisuus

2. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Strategia

Toiminnan strategisena perustana on Sydänliiton strategia: elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Strategian mukainen tavoiteltu tulevaisuus on sydänterveys ja sen edellytysten myönteisen kehityksen vahvistuminen, ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi sekä ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta. 

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOTUS

Kempeleen – Oulunsalon sydänyhdistys kuuluu Pohjoisen Sydänalueeseen, jonka muodostavat Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Sydänpiirit sekä Kainuun sydänyhdistys. Pohjoinen Sydänalue tekee yhteistyötä ja järjestää alueellisia yhteistapaamisia Hyvä sydänyhdistys-teemalla.  Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin jäseniä ovat: Haapajärven, Haukiputaan, Kalajoen, Kempeleen-Oulunsalon, Kiiminkien, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan ja Lumijoen, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjärven, Raahen alueen, Reisjärven, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan ja Ylivieskan Seudun Sydänyhdistykset.  

 • sydänterveyden edistäminen ehkäisemällä, voimavaroja ja hyvinvointia lisäämällä ja sairastuneita tukevalla toiminnalla
 • yhdistys huomioi kaikessa toiminnassaan ja tapahtumissa terveydenedistämisen perusasiat
 • jäseniä palvelevan digitalisoitumisen eteneminen yhdistyksissä. Yhteydenpito jäseniin, tiedottaminen jne. kotisivuilla,
  Kilta-jäsenrekisterijärjestelmä aktiivisessa käytössä, mobiilisovellus, yhdistysnetti, hallituksen jäsenten oma WhatsApp-ryhmä.
 • Toimiminen, osallistuminen ja vaikuttaminen niin, että näymme ja kuulumme. Toimimme yhteistyössä mm. eri järjestöjen, kunnan, seurakunnan kanssa. 

4. TOIMINTA VUONNA 2020

4.1 Sydänyhdistys edistää terveyttä koko ihmisen elämänkulun ajan

 • Terveyden edistäminen

Liikunta

Kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan. Liikunnalla saamme terveyttä ja jaksamista arkeen. Kunnassa on avoimia liikunta- ja kuntoryhmiä, vesijumppaa jne. joihin yhdistyksen jäsenten toivotaan osallistuvan. Jatketaan yhdistyksen omia viikoittaista lentopalloa sekä keilailua. 

Neuvonta 

Neuvonnassa kiinnitämme huomiota sydämen terveyteen, jonka kulmakivinä ovat sydänystävällinen ruoka, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja henkinen hyvinvointi.

Neuvontaa toteutetaan järjestämällä kampanjoita ja sydänilloissa aiheeseen liittyviä alustuksia. Sydänliitto korostaa, että jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja aikuiset vastaavat terveiden elintapojen opettamisesta lapsille ja nuorille. 

 • 112-päivä

11.2.2020 P-P sydänpiiri järjestää mahdollisesti tapahtuman Zeppeliinissä yhteistyössä Aivoliiton, OAMK:n ensihoitajaopiskelijoiden, neurologisten sairaanhoitajien sekä paikallisen sydänyhdistyksen kanssa. Tapahtuman keskiössä on aivo- ja sydäninfarktin oireista tiedottaminen ja pulssin tunnustelun opastus, mahdollisesti myös sydäniskurin käytön opastus.

Osallistutaan 112- turvallisuuspäivään joko Zeppeliinissä tai mikäli Kempeleen kunta järjestää oman tapahtuman, siellä.

 • Hyvä Kasvaa Kempeleessä

Osallistutaan Kempeleen kunnan järjestämään Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtumaan.

 • Sairastuneiden tukeminen

Tukihenkilötoiminta 

Vertaistukihenkilön tehtävänä on välittää kokemustietoa siitä, mitä on olla sydänpotilas ja miten sairauden kanssa tulee toimeen. Tukihenkilönä toimii usein sydänsairautta sairastanut henkilö. Tukihenkilö on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja tiedonvälittäjä. Keskustelu tukihenkilön kanssa on aina luottamuksellista. Toimintamuotoina ovat käynnit sydänpotilaiden luona sopeutumisvalmennuskursseilla ja Oys:ssa sekä puhelinkontaktit ja pyydettäessä kotikäynnit. Sydänliitto ja -piirit järjestävät koulutuksia uusille vertaistukihenkilöille.

Sydänillat  

Sydänilloissa järjestämme luentoja ensisijaisesti sydän- ja verisuonitauteihin, lääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Myös muihin sairauksiin/aiheisiin liittyviä luentoja järjestetään. Sydänillat ovat avoimia tilaisuuksia. 

Porinapiiri 

Porinapiiri on vapaamuotoista toimintaa, missä keskustellaan osallistujien esiin ottamista aiheista, tai kuullaan alustus etukäteen sovitusta aiheesta. Porinapiiri toimii myös vertaistukitapaamisena.

 • Voimavarojen vahvistaminen

Matkat, retket, juhlat

Syksyllä järjestetään pidempi matka yhteisesti sovittuun kohteeseen. Päivän retkiä ja opastettuja kiertoajeluja järjestetään lähialueelle. 

Kevätjuhlaa vietetään toukokuulla.

Syyskausi päättyy yhteiseen ohjelmalliseen joulujuhlaan, jossa maksuton joulupuuro jäsenistölle.

Tuetut lomat

Yhdistys tiedottaa Kelan tuetuista lomista jäsenistölle. Tarvittaessa järjestää, kokoaa ryhmän tai lähettää osallistujia Kelan tuetulle lomalle. Piirin järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään vuonna 2020 Kalajoella sekä Härmän Kylpylässä ja Suomen Ladun Kiilopäällä.

4.2.   Sydänyhdistys näkyy, kuuluu ja vaikuttaa

 • Tapahtumat, tilaisuudet ja näyttelyt

Sydänviikko 3-10.5.2020

Seuraavaa Sydänviikkoa vietetään 3-10.5.2020 retkeilyn teemalla. 

Jo perinteiseen tapaan tullaan järjestämään sydänmessu Kempeleen kirkossa 10.5.2020

P-P sydänpiiri järjestää viikolla kaikille avoimen luentotilaisuuden, joka voidaan lähettää etäyhteydellä muille paikkakunnille.

Unelmien liikuntapäivä 

Unelmien liikuntapäivää vietetään 10.5. yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin ja paikallisten sydänyhdistysten ja Oulun lähellä toimivien latuyhdistysten kanssa.

Maailman Sydänpäivä 

Maailman Sydänpäivänä 29.9. piiri järjestää kaikille avoimen yleisötapahtuman.

Sydänillat

Kuukausittaisissa sydänilloissa järjestetään luentoja ensisijaisesti sydän- ja verisuonitauteihin, sydänlääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin sekä muihin sairauksiin ja/tai terveyteen liittyvistä aiheista.

Osallistujien kesken järjestetään arvontaa sekä kahvitarjoilu. Sydänillat toimivat myös vertaistapaamispaikkana.

Elintarvikenäyttelyt

Yhdistys järjestää mm. sokerinäyttelyjä messutapahtumissa sekä kouluilla

Yhdistyksen toiminnan esittely omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa

 • Yhdistyksen viestintä

Hallituksen kesken pääasiallisena sisäisen tiedottamisen välineenä käytetään sähköpostia sekä WhatsAppia.

Omien www – sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen ovat tiedottamisen kannalta keskeinen asia.

Viralliset kokousilmoitukset julkaistaan Rantalakeus – lehdessä.

Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan Rantalakeus - lehden seuratoimintapalstalla, sekä Forumin toimintaforumissa ja yhdistyksen kotisivulla. 

Toimintaa käsitteleviä juttuja lähetetään julkaistavaksi paikallisissa lehdissä.

Jäsenviestintää tullaan tekemään myös sähköpostilla, niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

4.3. Elinvoimainen sydänyhdistys

 • Jäsenhankinta 

Jäsenhankintaa tehdään kaikissa tapaamisissa sekä tapahtumissa. 

Kaikille uusille jäsenille lähetetään tervetulotoivotuskirje.

5. Hallinto ja talous

 • Rahoituslähteet ja varainhankinta

Toiminnan rahoituslähteinä toimivat 

 • jäsenmaksuosuudet
 • adressien myynti
 • arpajaiset yhdistyksen tilaisuuksissa
 • vaali- ja muut keräykset
 • kunnan toiminta-avustus
 • lahjoitukset

 

 • Osallistuminen Sydänliiton ja muiden toimijoiden järjestämiin koulutuksiin ja kursseille

Yhdistys osallistuu Sydänliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin järjestämiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja keräyksiin. 

Piiri järjestää koulutusta tarpeen ja tilaisuuksien mukaan. 

Valtakunnallisista koulutuksista tiedotetaan, esim. vertaistukihenkilökoulutukset, liikuntaohjaajille tarkoitetut koulutukset.

Sähköisten palveluiden käytöstä (kuten Kilta- ja verkkosivut, mobiilisovellus, yhdistysnetti) järjestettäviin koulutuksiin

Yhdistys on mukana Kempeleen kunnan hallinnoimassa VOIMAA VANHUUTEEN projektissa. Projektin tavoitteena on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden, mutta vielä kotona ilman kotihoidon tarjoamien hoito- ja hoivapalveluita pärjäävien ikäihmisten (+75 -vuotiaiden) liikkumista, osallistumista ja itsenäistä elämää Voimaa vanhuuteen – ohjelman mukaisesti. Sopimus on kolmevuotinen.

 • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Sihteeri on kutsuttu hallituksen ulkopuolelta, samoin jäsensihteeri ja kotisivujen pitäjä.

Taloudenhoitaja kuuluu hallitukseen. Lisäksi aktiivitoimijoina ovat mukana emännät, liikuntavastaava, esittelijät/neuvojat, tukihenkilöt sekä ohjelmatoimikunta.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä P-P sydänpiirin hallituksessa.

Hallituksen kokouksia järjestetään 4-5 x/vuosi

Kevätkokous 19.3.2020 Santamäkitalolla

Syyskokous 19.11.2020 Santamäkitalolla 

Taloudesta on laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2020.

 

Suunnitelma hyväksytty

Hallituksen kokouksessa 4.11.2019

Syyskokouksessa 21.11.2019