Toimintasuunnitelma 2021

1. TOIMINTA-AJATUS JA PERUSARVOT

Vuosi 2021 on yhdistyksen 37. toimintavuosi

Kempele-Oulunsalon Sydänyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Se edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana omalla alueellaan.  

Sydänyhdistys on Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin jäsen ja tukee sen tavoitteiden toteutumista. Sydänpiirit muodostavat Sydänliiton, jonka tavoitteita ne edistävät. Sydänyhdistyksiä, Sydänpiirejä ja Sydänliittoa kutsutaan sydänyhteisöksi. Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. 

      Toimintaa ohjaavat arvot sydänyhdistyksessä

 • asiantuntemus
 • luotettavuus
 • rohkeus
 • ihmisen kunnioittaminen
 • tavoitteellisuus

2. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

       Strategia

Toiminnan strategisena perustana on Sydänliiton strategia: elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Strategian mukainen tavoiteltu tulevaisuus on sydänterveys ja sen edellytysten myönteisen kehityksen vahvistuminen, ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi sekä ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta. 

Vuoden 2021 tapahtumien suunnittelussa huomioidaan kulloinenkin Covid 19- tautitilanne ja noudatetaan viranomaisohjeistuksia.

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOTUS

Kempeleen – Oulunsalon Sydänyhdistys kuuluu Pohjoisen Sydänalueeseen, jonka muodostavat Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Sydänpiirit sekä Kainuun Sydänyhdistys. Pohjoinen Sydänalue tekee yhteistyötä ja järjestää alueellisia yhteistapaamisia Hyvä sydänyhdistys-teemalla.  Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin jäseniä ovat: Haapajärven, Haukiputaan, Kalajoen, Kempeleen-Oulunsalon, Kiiminkien, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan ja Lumijoen, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pudasjärven alueen, Pyhäjärven, Raahen alueen, Reisjärven, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan ja Ylivieskan Seudun Sydänyhdistykset.  

 • sydänterveyden edistäminen ehkäisemällä, voimavaroja ja hyvinvointia lisäämällä ja sairastuneita tukevalla toiminnalla
 • yhdistys huomioi kaikessa toiminnassaan ja tapahtumissa terveydenedistämisen perusasiat
 • jäseniä palvelevan digitalisoitumisen eteneminen yhdistyksissä. Yhteydenpito jäseniin, tiedottaminen jne. kotisivuilla, 

Kilta-jäsenrekisterijärjestelmä aktiivisessa käytössä, mobiilisovellus, yhdistysnetti, hallituksen jäsenten oma WhatsApp-ryhmä.

 • Toimiminen, osallistuminen ja vaikuttaminen niin, että näymme ja kuulumme. Toimimme yhteistyössä mm. eri järjestöjen, kunnan, seurakunnan kanssa. 

4. TOIMINTA VUONNA 2021

4.1 Sydänyhdistys edistää terveyttä koko ihmisen elämänkulun ajan

 • Terveyden edistäminen

Liikunta

Kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan. Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenille yhteisiä ulkoilutapahtumia. Liikunnalla saamme terveyttä ja jaksamista arkeen. Kunnassa on avoimia liikunta- ja kuntoryhmiä, vesijumppaa jne. joihin yhdistyksen jäsenten toivotaan osallistuvan. Jatketaan yhdistyksen omia viikoittaista lentopalloa sekä keilailua. 

Neuvonta

Neuvonnassa kiinnitämme huomiota sydämen terveyteen, jonka kulmakivinä ovat sydänystävällinen ruoka, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja henkinen hyvinvointi ja jaksaminen.

Neuvontaa toteutetaan järjestämällä kampanjoita ja sydänilloissa aiheeseen liittyviä alustuksia. Sydänliitto korostaa, että jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja aikuiset vastaavat terveiden elintapojen opettamisesta lapsille ja nuorille. 

112-päivä

11.2.2021 P-P sydänpiiri järjestää mahdollisesti tapahtuman Zeppeliinissä yhteistyössä paikallisen sydänyhdistyksen kanssa. Tapahtuman keskiössä on aivo- ja sydäninfarktin oireista tiedottaminen ja pulssin tunnustelun opastus, mahdollisesti myös sydäniskurin käytön opastus.

Osallistutaan 112- turvallisuuspäivään joko Zeppeliinissä tai mikäli Kempeleen kunta järjestää oman tapahtuman, siellä.

Hyvä Kasvaa Kempeleessä 

Mikäli Kempeleen kunta järjestää Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtumaan, osallistutaan siihen.

Sydänviikko

Sydänviikolle yhdistys pyrkii järjestämään Sydänliiton ja – yhdistyksen tunnettavuutta lisäävää toimintaa.

Sairastuneiden tukeminen

Vertaistukihenkilön tehtävänä on välittää kokemustietoa siitä, mitä on olla sydänpotilas ja miten sairauden kanssa tulee toimeen. Tukihenkilönä toimii usein sydänsairautta sairastanut henkilö. Tukihenkilö on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja tiedonvälittäjä. Keskustelu tukihenkilön kanssa on aina luottamuksellista. Toimintamuotoina ovat käynnit sydänpotilaiden luona sopeutumisvalmennuskursseilla ja Oys:ssa sekä puhelinkontaktit ja pyydettäessä kotikäynnit. Sydänliitto ja -piirit järjestävät koulutuksia uusille vertaistukihenkilöille.

Sydänillat

Sydänilloissa järjestämme luentoja ensisijaisesti sydän- ja verisuonitauteihin, lääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä aiheista. Myös muihin sairauksiin/aiheisiin liittyviä luentoja järjestetään. Sydänillat ovat avoimia tilaisuuksia kaikille.

Porinapiiri

Porinapiiri on vapaamuotoista toimintaa, missä keskustellaan osallistujien esiin ottamista aiheista, tai kuullaan alustus etukäteen sovitusta aiheesta. Porinapiiri toimii myös vertaistukitapaamisena.

 • Voimavarojen vahvistaminen

Matkat, retket, juhlat

Jäsenten toiveet huomioiden pyritään järjestämään retkiä ja matkoja mielenkiintoisiin paikkoihin. Päivän retkiä ja opastettuja kiertoajeluja järjestetään lähialueelle. 

Kevätjuhlaa vietetään toukokuulla. Syyskausi päättyy yhteiseen ohjelmalliseen joulujuhlaan.

Tuetut lomat

Sydänpotilaiden kuntoutumiskurssien järjestämisessä tehdään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan Sydänpiirin, Lapin Sydänpiirin ja Kainuun Sydänyhdistyksen kanssa. Toimintavuonna järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja vastasairastuneille infarkti-, pallolaajennus- ja ohitusleikkauspotilaille. Kurssien järjestämisessä noudatetaan kuntoutumiskursseille laadittuja laatukriteereitä. Kuntoutumiskurssit järjestetään STEA:n rahoituksen turvin. Vuonna 2021 kurssit pidetään Oulussa, Rokualla, Kalajoella ja Rovaniemellä.

Yhdistys tiedottaa Kelan tuetuista lomista jäsenistölle. 

4.2.   Sydänyhdistys näkyy, kuuluu ja vaikuttaa

 • Tapahtumat, tilaisuudet ja näyttelyt

Sydänviikko 

Seuraavaa Sydänviikkoa vietetään  18 – 25.4 2021

P-P sydänpiiri järjestää viikolla kaikille avoimen luentotilaisuuden, joka voidaan  lähettää etäyhteydellä muille paikkakunnille.

Unelmien liikuntapäivä  

Unelmien liikuntapäivää vietetään 10.5. yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin ja paikallisten sydänyhdistysten ja Oulun lähellä toimivien latuyhdistysten kanssa.

Maailman Sydänpäivä 

Maailman Sydänpäivänä 29.9. piiri järjestää kaikille avoimen yleisötapahtuman.

Sydänillat

Kuukausittaisissa sydänilloissa järjestetään luentoja ensisijaisesti sydän- ja verisuonitauteihin, sydänlääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin sekä muihin sairauksiin ja/tai terveyteen liittyvistä aiheista. 

Osallistujien kesken järjestetään arvontaa sekä kahvitarjoilu. Sydänillat toimivat myös vertaistapaamispaikkana.

Yhdistyksen toiminnan esittely omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa

 • Yhdistyksen viestintä

Hallituksen kesken pääasiallisena sisäisen tiedottamisen välineenä käytetään sähköpostia sekä WhatsAppia. Omien www – sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen ovat tiedottamisen kannalta keskeinen asia.

Viralliset kokousilmoitukset julkaistaan Rantalakeus – lehdessä.

Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan Rantalakeus - lehden seuratoimintapalstalla, sekä Forum 24:n toimintaforumissa ja yhdistyksen kotisivulla. 

Toimintaa käsitteleviä juttuja lähetetään julkaistavaksi paikallisissa lehdissä.

Jäsenviestintää tullaan tekemään myös sähköpostilla, niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

4.3. Elinvoimainen Sydänyhdistys

 • Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään kaikissa tapaamisissa sekä tapahtumissa. Kaikille uusille jäsenille lähetetään tervetulotoivotuskirje.

5. Hallinto ja talous

 • Rahoituslähteet ja varainhankinta

Toiminnan rahoituslähteinä toimivat 

 • jäsenmaksuosuudet
 • adressien myynti
 • arpajaiset yhdistyksen tilaisuuksissa
 • vaali- ja muut keräykset
 • kunnan toiminta-avustus
 • lahjoitukset
 • Osallistuminen Sydänliiton ja muiden toimijoiden järjestämiin koulutuksiin ja kursseille

Yhdistys osallistuu Sydänliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin järjestämiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja keräyksiin. 

Piiri järjestää koulutusta tarpeen ja tilaisuuksien mukaan. 

Valtakunnallisista koulutuksista tiedotetaan, esim. vertaistukihenkilökoulutukset, liikuntaohjaajille tarkoitetut koulutukset.

Sähköisten palveluiden käytöstä (kuten Kilta- ja verkkosivut, mobiilisovellus, yhdistysnetti) järjestettäviin koulutuksiin

Yhdistys on mukana Kempeleen kunnan hallinnoimassa VOIMAA VANHUUTEEN projektissa. Projektin tavoitteena on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden, mutta vielä kotona ilman kotihoidon tarjoamien hoito- ja hoivapalveluita pärjäävien ikäihmisten (+75 -vuotiaiden) liikkumista, osallistumista ja itsenäistä elämää Voimaa vanhuuteen – ohjelman mukaisesti. Sopimus on kolmevuotinen.

 • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
  Sihteeri on kutsuttu hallituksen ulkopuolelta, samoin jäsensihteeri ja kotisivujen pitäjä.
 • Taloudenhoitaja kuuluu hallitukseen.
 • Lisäksi aktiivitoimijoina ovat mukana emännät, liikuntavastaava, esittelijät/neuvojat, tukihenkilöt sekä ohjelmatoimikunta.
 • Puheenjohtaja edustaa yhdistystä P-P sydänpiirin hallituksessa.
 • Hallituksen kokouksia järjestetään 4-5 x/vuosi
 • Taloudesta on laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2021.

Suunnitelma hyväksytty

Hallituksen kokouksessa  28.10.2020

Syyskokouksessa 19.11.2020