Toimintasuunnitelma 2019

KEMPELEEN – OULUNSALON SYDÄNYHDISTYS ry

Yhdistyksen 35. toimintavuosi

1. Tarkoitus ja tehtävät

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Se edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana omalla paikkakunnallaan.  

Sydänyhdistys on Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin jäsen ja tukee sen tavoitteiden toteutumista. Sydänpiirit muodostavat Sydänliiton, jonka tavoitteita ne edistävät. Sydänyhdistyksiä, sydänpiirejä ja Sydänliittoa kutsutaan sydänyhteisöksi. Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. 

Toimintaa ohjaavat arvot sydänyhdistyksessä

 • Ihmisen kunnioittaminen
 • Asiantuntemus
 • Luotettavuus
 • Rohkeus
 • Tavoitteellisuus

2. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Strategia

Toiminnan strategisena perustana on Sydänliiton strategia: elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Strategian mukainen tavoiteltu tulevaisuus on sydänterveys ja sen edellytysten myönteisen kehityksen vahvistuminen, ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi sekä ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta. 

Kempeleen – Oulunsalon sydänyhdistys kuuluu Pohjoisen sydänalueeseen, jonka muodostavat Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Sydänpiirit sekä Kainuun sydänyhdistys. Piiri järjestää alueellisia yhteistapaamisia ja koulutuksia Hyvä sydänyhdistys-teemalla.  Kempeleen-Oulunsalon sy kuuluu alueeseen, johon kuuluvat myös Haukiputaan, Kiiminkien, Oulun, Oulun uusi, Iin, Limingan ja Lumijoen sy sekä Raahen alueen ja Tyrnävän sy.  Vuoden 2019 aikana Keski-Pohjanmaan Sydänpiiristä voi liittyä Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiriin yksittäisiä yhdistyksiä.

3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOTUKSET

 • Sote-uudistus tulee vaikuttamaan yhdistysten ja järjestöjen toimintaan, yhdistysten rooli kuntiin jäävässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on kuitenkin vielä avoin. Yhdistysten toiminnalle ja neuvonnalle on kuitenkin yhä enemmän tarpeita. Kuntien tiukassa taloudessa julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin rajat hämärtyvät.
 • Kolmannelle sektorille tullaan yhä enemmän sälyttämään terveyden ylläpitämiseen liittyvää valistus- ja tukityötä
 • Jäseniä palvelevan digitalisoitumisen eteneminen yhdistyksissä. Yhteydenpito jäseniin, tiedottaminen jne. Kilta-jäsenrekisterijärjestelmä aktiivisessa käytössä, verkkosivut, mobiilisovellus, yhdistysnetti, Facebook-sivut.
 • Toimiminen, osallistuminen ja vaikuttaminen niin, että näymme ja kuulumme. Toimimme yhteistyössä eri vammais- ja kansanterveysjärjestöjen sekä kunnan kanssa. 
 • Mielen hyvinvoinnin edistäminen sydäntyössä

4. TOIMINTA VUONNA 2019

4.1 Sydänyhdistys edistää terveyttä koko ihmisen elämänkulun ajan

 • Terveyden edistäminen

Liikunta

Kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan. Liikunnalla saamme terveyttä ja jaksamista arkeen. Kunnassa on avoimia liikunta- ja kuntoryhmiä, vesijumppaa jne. joihin yhdistyksen jäsenten toivotaan osallistuvan. Jatketaan yhdistyksen omia viikoittaista lentopalloa sekä keilailua. 

Neuvonta

Neuvonnassa kiinnitämme huomiota sydämen terveyteen, jonka kulmakivinä ovat sydänystävällinen ruoka, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja henkinen hyvinvointi.

Neuvontaa toteutetaan järjestämällä kampanjoita ja sydänilloissa aiheeseen liittyviä alustuksia. Sydänliitto korostaa, että jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja aikuiset  vastaavat terveiden elintapojen opettamisesta lapsille ja nuorille.

Osallistutaan Kempeleen kunnan järjestämään 112- turvallisuuspäivä-, sekä Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtumaan. Osallistutaan nuoriin kohdistuvan neuvonnan lisäämiseen.

 • Sairastuneiden tukeminen

Tukihenkilötoiminta 

Vertaistukihenkilön tehtävänä on välittää kokemustietoa siitä, mitä on olla sydänpotilas ja miten sairauden kanssa tulee toimeen. Tukihenkilönä toimii usein sydänsairautta sairastanut henkilö. Tukihenkilö on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja tiedonvälittäjä. Keskustelu tukihenkilön kanssa on aina luottamuksellista. Toimintamuotoina ovat käynnit sydänpotilaiden luona sopeutumisvalmennuskursseilla ja Oys:ssa sekä puhelinkontaktit ja pyydettäessä kotikäynnit. Sydänliitto ja -piirit järjestävät koulutuksia uusille vertaistukihenkilöille.

Sydänillat

Sydänilloissa järjestämme luentoja ensisijaisesti sydän- ja verisuonitauteihin, lääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Myös muihin sairauksiin/aiheisiin liittyviä luentoja järjestetään. Sydänillat ovat avoimia tilaisuuksia. 

Porinapiiri 

Porinapiiri on vapaamuotoista toimintaa, missä keskustellaan osallistujien esiin ottamista aiheista, tai kuullaan alustus etukäteen sovitusta aiheesta. Porinapiiri toimii myös vertaistukitapaamisena.

 • Voimavarojen vahvistaminen

Matkat, retket, juhlat

Keväällä/syksyllä järjestetään pidempi matka yhteisesti sovittuun kohteeseen. Päivän retkiä ja opastettuja kiertoajeluja järjestetään lähialueelle.

Syyskausi päättyy yhteiseen ohjelmalliseen joulujuhlaan, jossa maksuton joulupuuro ja torttukahvit jäsenistölle.

Kevätjuhlaa vietetään toukokuulla.

Tuetut lomat

Yhdistys tiedottaa Kelan tuetuista lomista jäsenistölle. Tarvittaessa järjestää, kokoaa ryhmän tai lähettää osallistujia Kelan tuetulle lomalle. Piirin järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään kaikki Kalajoella.

4.2.   Sydänyhdistys näkyy, kuuluu ja vaikuttaa

 • Tapahtumat, tilaisuudet ja näyttelyt
   
 • Sydänviikko 5-12.5.2019
  Seuraavaa Sydänviikkoa vietetään 5.-12.5.2019 perheliikunnan teemalla. Tiivis yhteistyö SuomenLadun kanssa saa myös jatkoa. Koko perheelle, vauvoista vaareihin, suunnattu pyöräilyn ja lähiretkeilyn viikko huipentuu 10.5. vietettävään Unelmien liikuntapäivään. 
 • Jo perinteiseen tapaan tullaan järjestämään sydänmessu Oulunsalon kirkossa.
  Toteutettavassa  messussa ovat yhdistyksen jäsenet mukana. 
  Yhdistyksen emännät vastaavat kirkkokahveista messun jälkeen. 
 • Unelmien liikuntapäivä 
  Unelmien liikuntapäivää vietetään 10.5. yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin ja paikallisten sydänyhdistysten ja Oulun lähellä toimivien latuyhdistysten kanssa.
 • Maailman Sydänpäivä
  Maailman Sydänpäivänä 29.9. piiri järjestää kaikille avoimen Pukeudu Punaiseen – tapahtuman.
 • Sydänillat
  Kuukausittaisissa sydänilloissa järjestetään luentoja ensisijaisesti sydän- javerisuonitauteihin, sydänlääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseenhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Osallistujien kesken järjestetään arvontaa sekä kahvitarjoilu. Sydänillat toimivat myös vertaistapaamispaikkana.
 • Elintarvikenäyttelyt
  Yhdistys järjestää sokerinäyttelyjä eri messutapahtumissa sekä kouluilla
 • Yhdistyksen toiminnan esittely omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa
 • Yhdistyksen viestintä
  Hallituksen kesken pääasiallisena sisäisen tiedottamisen välineenä käytetään sähköpostia.
  Omien www – sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen ovat tiedottamisen kannalta keskeinen asia. 
  Viralliset kokousilmoitukset julkaistaan Rantalakeus – lehdessä.
  Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan Rantalakeus - lehden seuratoimintapalstalla, sekä Forumin toimintaforumissa ja yhdistyksen kotisivulla. 
  Toimintaa käsitteleviä juttuja lähetetään julkaistavaksi paikallisissa lehdissä.
  Jäsenviestintää tullaan tekemään myös sähköpostilla, niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

4.3. Elinvoimainen sydänyhdistys

 • Jäsenhankinta 
  Jäsenhankintaa tehdään kaikissa tapaamisissa sekä tapahtumissa. 
  Kaikille uusille jäsenille lähetetään tervetulotoivotuskirje.
   
 • Rahoituslähteet ja varainhankinta
  Toiminnan rahoituslähteinä toimivat 
  • jäsenmaksuosuudet
  • adressien myynti
  • arpajaiset yhdistyksen tilaisuuksissa
  • vaali- ja muut keräykset
  • kunnan toiminta-avustus
  • lahjoitukset
    
 • Osallistuminen Sydänliiton ja muiden toimijoiden järjestämiin koulutuksiin ja kursseille
  Yhdistys osallistuu Sydänliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin järjestämiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja keräyksiin. Lisäksi osallistutaan ”Yksielämä” tapaamisiin Aivoliiton ja Diabetesliiton kanssa.
  Yhdistys on mukana Kempeleen kunnan hallinnoimassa VOIMAA VANHUUTEEN projektissa. Projektin tavoitteena on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden, mutta vielä kotona ilman kotihoidon tarjoamien hoito- ja hoivapalveluita pärjäävien ikäihmisten (+75 -vuotiaiden) liikkumista, osallistumista ja itsenäistä elämää Voimaa vanhuuteen – ohjelman mukaisesti. Sopimus on kolmevuotinen.
   
 • Hallinto ja talous
  Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
  Sihteeri on kutsuttu hallituksen ulkopuolelta, samoin jäsensihteeri ja kotisivujen pitäjä.
  Taloudenhoitaja kuuluu hallitukseen. Lisäksi aktiivitoimijoina ovat mukana emännät, porinapiirin vetäjä, liikuntavastaava, esittelijät/neuvojat, tukihenkilöt sekä ohjelmatoimikunta
  Puheenjohtaja edustaa yhdistystä P-P sydänpiirin hallituksessa.
  Taloudesta on laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2019.

5. VUOSIKELLO 2019

 • Toimintasuunnitelman liitteenä on yhdistyksen toiminnan vuosikello. Vuosikello toimii käytännön suunnittelun työkaluna sekä toiminnan raportointitietojen kokoamisessa.

    Suunnitelma on hyväksytty

    Hallituksen kokouksessa 5.11.2018 

    Syyskokouksessa 15.11.2018