Syyskokous 21.11.2019

Kempeleen-Oulunsalon Sydänyhdistys ry                                             Pöytäkirja

Syyskokous

Aika         21.11. 2019 klo 19.05

Paikka     Santamäkitalo, Kempele

1§   Kokouksen avaus

 • Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Mattila avasi kokouksen.

2§   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Mattila, sihteeriksi Heikki Mattila. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Oksa ja Pentti Sipilä, jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa.

3§  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu.

 • Kokouskutsu on julkaistu Rantalakeus-lehdessä 6.11. -19. Täten kokous todettiin lailliseksi sääntöjen mukaan koollekutsutuksi. Liite: osanottajaluettelo.

4§  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

5§  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020.

 • Toimintasuunnitelma. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020, joka hyväksyttiin (liite).
 • Tulo-ja menoarvio. Puheenjohtaja esitteli myös talousarvion, joka on alijäämäinen. Se hyväksyttiin (liite).
 • Jäsenmaksu. Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään, eli varsinainen jäsenmaksu on 20 € ja perhejäsenmaksu 14 €

6§  Valitaan hallituksen puheenjohtaja muut jäsenet

 • Todettiin, että v. 2018 Ulla Mattila on valittu puheenjohtajaksi kahdelle vuodelle eli 2019 ja 2020.
 • Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Henrik Hämäläinen ja Seija Timlin. Entisistä jäsenistä jatkavat Anni Näyhä, Kaija Halleen, Pirjo Keskitalo ja Markku Kärkkäinen. Varajäseneksi valittiin Pentti Peltola ja entisenä jatkaa Terttu Tapani.

7§  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varalle

 • Toiminnantarkastajiksi päätettiin valita Asko Putila ja Elli Putila.
 • Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Mirja ja Olavi Holma.

8§  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 • Muita käsiteltäviä asioita ei ole esitetty.

9§  Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03

                Ulla Mattila                             Heikki Mattila

                Puheenjohtaja                        Sihteeri

                Pöytäkirjantarkastajat

                Pentti Sipilä                            Antero Oksa