Kevätkokous 21.3.2019

Kempeleen-Oulunsalon sydänyhdistys ry

Pöytäkirja

Kevätkokous

Paikka: Kalajoki

Aika:    21.3. 2019 klo 10.40

1§  Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Mattila avasi kokouksen.

2§  Kokousvirkailijoiden valinta

- puheenjohtaja, Tauno Hanhela valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

- sihteeri, sihteeriksvalittiin Heikki Mattila.

- pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat. Jouko Toivonen ja Salme Toivonen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokousilmoitus oli Rantalakeus-lehdessä 6.3. 2019, joten kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle, läsnä 51 henkilöä. Täten kokous on päätösvaltainen.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

5§ Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus

Puheenjohtaja Ulla Mattila luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin vuodelta 2018.

6§ Käsitellään vuoden 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen. Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon. Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyttiin.

7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätetiin myöntää vastuuvapaus vuodelta 2018 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8§ Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita.

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Tauno Hanhela                                   Heikki Mattila

Puheenjohtaja                                       Sihteeri

Jouko Toivonen                                 Salme Toivonen

Pöytäkirjantarkastaja                         Pöytäkirjantarkastaja