Jäsenjärjestöt ja sydänpiirit

Sydänliittoon kuuluu noin 70 tuhatta henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 215 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä.

Sydänpiirit