Sydän-mindfulness

Sydän-mindfulness,  SMF

Sydän-mindfulness SMF (mindfulness = tietoisuustaito) on sydänterveyttä edistävä ja ylläpitävä uudenlainen kuntoutumismuoto. Se täydentää muuta kuntoutustasi.

SMF-harjoitteisiin kuuluvat

- tietoinen hengityksen harjoittaminen

- ohjattu mietiskely (meditaatio) ,

- tietoisen liikkeen harjoittaminen

- erilaiset rentousharjoitukset

- tietoiseen syömiseen tutustuminen

SMF edistää sydäterveyttäsi

- parantamalla valmiuksia stressin hallintaan

- kehon ja mielen rentoutumisen kautta

- tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon merkityksen ymmärtämisen kautta

- saamalla aikaan hyvää mieltä

Kehon ja mielen harmonian saavuttamiseen ja stressitason laskuun tähtäävillä harjoituksilla on todettu olevan sydänterveyden kannalta huomattavia positiivisia vaikutuksia, kuten verenpaineen alentumista, sydämen lyöntitaajuuden pienentymistä ja sen vaihtelun kasvua. Nämä tekijät vähentävät merkittävästi sydäninfarktin ja äkillisen sydänkuoleman riskiä.

Harjoitteiden avulla saadaan kehon autonomisen hermoston toiminnan tasapainoa muutettua sydämen kannalta edullisempaan, parasympaattiseen suuntaan.

Mindfulness-tyyppisen harjoittelun on todettu vaikuttavan useiden aivoalueiden, mm etuaivokuoren toimintaan siten että esimerkiksi negatiivisten emootioiden hallinta tulee helpommaksi, ahdistustuntemukset vähenevät ja mieliala paranee.

Mindfulness-harjoittamisesta on runsaasti tieteellistä näyttöä.

SMF hyödyntää tieteellistä tutkimustietoa.