Historia

Helsingin Sydäntoipilaat ry historiaa

Helsingin Sydänkuntoutus ry, entiseltä nimeltään Helsingin Sydäntoipilaat ry, on perustettu vuonna 1972. Toiminta on jatkoa Työterveyslaitoksen ja Sydänliiton 1960-luvun puolivälissä käynnistämälle sydäntoipilaiden kuntoutusprojektille. Yhdistyksen päätavoite on monipuolisen liikunnallisen kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sydänongelmia poteville. Uutena toimintamuotona on ohjattu sydänmindfullness -harjoittelu, mikä pyrkii parantamaan toimintakykyä ja vähentämään psyykkistä rasitusta.