Sydänliiton hallinto

Liiton korkein päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liiton kokous, johon jäsenet valitsevat edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. Liiton syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Kuva: Cecilia Bergström, Sydänliitto

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä hyväksytään seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivat. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan liittohallitus ja puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Liiton hallitus edustaa liittoa, käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa liiton asioita. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Liiton keväkokous järjestetään 16.5.2017, Helsingissä ja syyskokous Jyväskylässä 27.-28.10.2017.

Liiton syyskokouksen paikkakunta on vuonna 2018 Oulu ja 2019 Pori.

Sydänliiton hallitus 2017

 • Terveystieteiden tohtori, sisäministeri Paula Risikko, puheenjohtaja
 • Koulutusjohtaja Seija Aalto
 • Sairaanhoitaja Minna Ampio
 • Terveydenhuoltoneuvos, terveystieteiden kand. Marja-Liisa Haapamäki
 • Perusterveydenhuollon yksikön johtaja (OYS) Päivi Hirsso
 • Lääketieteen ja kirurgian tohtori Hanna Järvinen
 • Lääkintöneuvos, dosentti Matti Ketonen
 • Sairaanhoitaja Outi Kurttila
 • Kauppaneuvos, ekonomi Jyrki Liljeroos, 2. varapuheenjohtaja
 • Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen
 • Varatuomari Petri Rintamäki
 • Professori Anssi Sovijärvi, 1. varapuheenjohtaja
 • Professori Reijo Tilvis

Hallituksesta pois jäävät :
Terveystieteiden tohtori Johanna Heikkilä
Hallintotieteiden tohtori Martti Sinisalmi

Hallituksen kokoukset 2017

 • 17.1.2017
 • 15.3.2017
 • 24.4.2017
 • 16.5.2017
 • 20.9.2017
 • 27.10.2017 Jyväskylässä
 • 13.12.2017 

 

Sydänsäätiö

Sydänsäätiön tarkoituksena on tukea toimintoja, jotka edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti Suomen Sydänliitto ry:n toimintaa. Tuottojen avulla Sydänliitto tekee työtä sydänpotilaiden kuntoutuksen edistämiseksi. Sydäntautien ennaltahekäisemiseksi tuotetaan terveitä elämäntapoja edistäviä projekteja kaikenikäisille ja tuetaan sydäntutkimusta. Sydänsäätiö on perustettu vuonna 1956. Sydänsäätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

Sydäntutkimussäätiö

Sydäntutkimussäätiö tukee suomalaisille tyypillisten sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä pyrkimyksenä sairauden ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämän laadun parantaminen. Säätiö jakaa tähän tarkoitukseen apurahoja ja palkintoja vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa. Sydäntutkimussäätiö perustettiin 1970. Säätiö toimii Sydänliiton tiloissa ja läheisessä yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa. Sydäntutkimussäätiö myöntää apurahoja ja palkintoja suomalaiseen sydäntutkimukseen. Apurahajako pidetään kerran vuodessa.

Vuorovuosin jaetaan lisäksi palkinto varttuneelle sydäntutkijalle ja nuorelle lupaavalle tutkijakyvylle. Tieteellisen tutkimuksen tukemisella pyritään sydänsairauksien hoidon kehittämiseen ja sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn. Sydäntutkimussäätiön asiamies on Arto Ristola.

Oy Sydän-Tuote Ab

Oy Sydän-Tuote Ab on Sydänliiton verollista myyntiä harjoittava tytäryhtiö.

Verkkokaupasta voi tilata sydäntuotteiden lisäksi Sydänliiton julkaisuja ja potilasoppaita.

Sydänliiton hallintorakenne