Toiminnan kehittäminen

Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri tukee yhdistyksiään toiminnan kehittämisessä. Kehittämisen lähtökohtana on yhdistyksen tarpeet ja toiveet sekä ympäröivän yhteiskunnan muttuminen.

Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirien 17 sydänyhdistyksessä suoritettiin vuonna 2016 toiminnan kehittämiseksi hallitusten jäsenten itsearviointi, jossa pyrittiin löytämään sydänyhdistysten voimavarat, haasteet ja kehittämiskohteet. Itsearviointiin osallistui 146 ihmistä ja keskusteluja käytiin yhteensä 17. Raportti on tutustuttavissa osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/124795