Iskua Etelä-Pohjanmaalle webinaarit

 

Iskua Etelä-Pohjanmaalle – elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin

-hanke järjestää kaikille avoimen webinaarisarjan:

Turvaa omaan asuinympäristöösi

 

Webinaarisarjassa on mielenkiintoisia aiheita ja luennoitsijoita. Teemoista on hyötyä sinulle itsellesi, mutta myös omalle yhteisöllesi.

Kuuntele kaikki tai osallistu sinua kiinnostaviin iltoihin!

 

Torstaisin klo 18-19.15

 

Elokuu 2020 – Sydänterveys ja elvyttämisen taito

Päivä Aihe  
 

13.8.

 

Hyvää sydämelle

 • terveyttä edistävät elintavat

 

 

Mari Blek-Vehkaluoto

Kehittämispäällikkö

Suomen Sydänliitto ry.

 

20.8.

 

 

Sydämen toimintahäiriöt ja sydänpysähdyksen syyt

 • Mikä on sydämenpysähdys/sydänäkkikuolema? (asystole, VF)
 • Mikä aiheuttaa sydänpydähdyksen? (syyt: MCC, HF, tamponaatio, keuhkoembolia, tulehdus, ionikanavahäiriö (LQTS) jne)
 • Epidemiologiaa: Mikä sydänpysähdyksen ennuste? Entäpä mikä vaikutus on defibrillaattptilla
 • Sydänpysähdys lääkärin näkökulmasta
 • Mitä sydänpysähdyksen jälkeen? (Angio, viilennys, tahdistin, geenitesti tms)

 

 

Ismo Anttila

LT, Kardiologi, FESC
 Sisätautien erikoislääkäri

 

 

 

27.8.

 

 

Elvytys – taito pelastaa ihmishenkiä

 • Elvytyksen kulku
 • Sydäniskurin käyttö
 • Lapsen elvyttämisen erityispiirteet
 

Jesse Keskinen

hankesuunnittelija

 

 

Syyskuu 2020 – Miten parannamme turvallisuutta alueella sydäniskurilla ja elvytysosaamisella yhteisöllisyydellä

Päivä Aihe Luennoitsija
 

3.9.

 

 

Yhteisöllisyys turvallisuuden tunteen tuojana yhteisöissä

Miten yhteisöllisyys vaikuttaa turvallisuudentunteeseen?

Miten voimme parantaa yhteisöllisyyttä?

 

Minna Laihorinne

Iskua Etelä-Pohjanmaalle

Janne Säilä

Suomen Punainen Risti

 

10.9.

 

 

Kyläturvallisuus

Turvallisuussuunnitelman merkitys turvallisuuteen

 

 

Irma Kortesuo

Kyläasiantuntija

Leader Liiveri

 

17.9.

 

 

Sydäniskurin hankinta – esimerkkejä ja ideoita

Mistä saamme rahaa iskurin hankintaan?

Minne iskuri kannattaa sijoittaa?

Esimerkkejä ja ideoita saavuttaa tavoite

 

Minna Laihorinne

Jesse Keskinen

Iskua Etelä-Pohjanmaalle

 

 

24.9.

 

 

Mitä me voimme tehdä, miten voimme toimia turvallisuuden parantamiseksi

 • tapahtumat, tilaisuudet
 • toimenpiteet
 • kunta-, yritys-, yhdistysyhteistyö
 

Minna Laihorinne

Jesse Keskinen

Iskua Etelä-Pohjanmaalle

 

 

 

1.2.2020 käynnistyi Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ja Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin yhteistyöhanke. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Ely- keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoituksella.

Hankkeen päätavoitteena on alueellisen eriarvoisuuden vähentyminen Etelä-Pohjanmaalla elvytys- ja sydäniskurin käytön osaamisen ja sydäniskurimäärän kasvun myötä. Etelä-Pohjanmaalla asuu Suomessa eniten ihmisiä haja-asutusalueilla. Viiveet ensihoidolla saavuttaa potilas ovat joskus pitkiä ja ihmisen mahdollisuudet selviytyä sydänpysähdystilanteessa ovat heikot, jos elvytystä ei osata tai uskalleta aloittaa välittömästi.

 

Hankkeen tarkoituksena on lisätä ihmisten osaamista ja rohkeutta auttaa sydänpysähdystilanteessa

eli pelastaa ihmishenkiä!