Iskua Etelä-Pohjanmaalle - elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin

Iskua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen päätavoitteena on alueellisen eriarvoisuuden vähentyminen Etelä-Pohjanmaalla. Maaseudun asukkaiden ja toimijoiden sydänterveys ja turvallisuus vahvistuu elvytys- ja sydäniskurin käytön osaamisen ja sydäniskurimäärän kasvun myötä.

Osatavoitteet. Maaseudun ja haja-asutusalueiden asukkailla ja toimijoilla on tietoa ja osaamista toimia elvytystilanteissa. Sydäniskureiden määrä alueella lisääntyy ja ne löytyvät valtakunnallisesta defi.fi-rekisteristä. Maaseudulla hyödynnetään vapaaehtoisten auttajien osaamista turvallisuuden lisäämiseksi.

Tarkoitus. Kehittää maaseudun palveluita, yhteisöllisyyttä ja vahvistaa osallisuutta asukkaiden toimimisen kautta. Koordinoida sydäniskureiden levittämistä sekä lisätä tietoisuutta sydäniskureista sekä vahvistaa maaseutu- ja haja-asutusalueiden asukkaiden elvytysvalmiuksia sekä äkillisestä sydämenpysähdyksestä selviytymistä elvytysosaamisen ja kattavan sydäniskurirekisterin avulla.

Hanke työskentelee kylien, yhdistysten ja muiden toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttaen elvytysosaamisen lisäämiseen tähtäävää toimintaa, koordinoiden ja tukien sydäniskureiden hankintaa ja defi.fi-rekisterin päivittämistä sekä huolehtien elvytysosaamisen hyödyntämisestä alueilla. Hanke toteutetaan koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

Hankkeen rahoittajana toimii ELY-keskus Etelä-Pohjanmaa / Euroopan Maaseuturahasto

Hankkeessa työskentelee hankekoordinaattori 100% ja hankekehittäjä 50%. Hankeen päätoteuttaja on Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry. ja osatoteuttaja Punainen Risti, Länsi-Suomen Piiri.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020-31.12.2021.

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori Anne Kettula, anne.kettula(a)sydan.fi  050 5405 577

Hankekehittäjä Jesse Keskinen, jesse.keskinen(a)punainenristi.fi, 040 767 7947

 

Hankkeesta tiedotetaan hankkeen facebook-sivuilla https://www.facebook.com/IskuaEtelaPohjanmaalle