Elintapaohjauskoulutukset

Elintapaohjauskoulutukset on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisille nuorten ja aikuisten elintapaohjaukseen ryhmissä ja yksilövastaanotolla.

OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutus

OTA-ohjauskartta antaa valmiuksia valmentavan ohjauksen ja motivoivan haastattelutekniikan omaksumiseksi.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja

  • hallitsee elintapaohjauksen perusteet ja yksilöllisen muutosohjauksen käytänteet
  • tuntee muutosohjauksen prosessina ja osaa ohjata elintapojen muutosprosessia
  • osaa käyttää motivoivaa haastattelutekniikkaa ohjattavan omaa muutosvalmiutta tukien
  • osaa käyttää OTA-työvälineitä omassa työssään

Koulutus sisältää toiminnallisia ohjausharjoituksia, ryhmätyöskentelyä, opetuskeskusteluja, teoriaa ja havainnoivia välitehtäviä koulutusjaksojen välillä. Muutosta tukemassa -kirja sisältyy koulutukseen.

Kohderyhmä Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, sydän- ja diabeteshoitajat. Koulutus soveltuu kaikille aikuisten elintapamuutoksia ohjaaville.

Koulutuksen kesto Kaksipäiväinen koulutus, välijakso n. kuukausi (1+1).

Koulutuksen hinta  Sopimuksen mukaan sisältäen koulutuksen ja aineistopaketin. 

Terveydenhuollon toimijoille järjestetään koulutuksia tilauksesta. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

OTA-ohjauskartta-aineisto löytyy sähköisesti Sydänliiton Ammattilaisnetistä.

Tulevat OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus antaa valmiuksia valmentavan ohjaukseen sekä perehdyttää TOTA-kansion ja sen sisältämän TOTA-mittarin käyttöön.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja

  • ymmärtää valmentavan elintapaohjauksen perusteet
  • osaa soveltaa yksilöllistä ja voimavaroja tukevaa muutosohjausta omassa työssään
  • perehtyy TOTA-aineistopaketin työvälineiden käyttöön 

Koulutuksessa opetellaan myös motivoivan haastattelutekniikan perusteet valmista ohjausmateriaalia soveltaen.

Kohderyhmä Opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset.

Koulutuksen kesto 1 päivä. 

Koulutuksen hinta Sopimuksen mukaan sisältäen koulutuksen ja TOTA-aineistopaketin. 

Koulutus sisältää alustuksia, opetuskeskusteluja ja teoriaa käytännönläheisesti. Opiskeluterveydenhuollon toimijoille järjestetään koulutuksia tilauksesta. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

Tulevat TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

PPP-painonhallintaryhmän ohjaajakoulutus

Diabetesliiton ja Sydänliiton kehittämä koulutus perustuu Pieni päätös päivässä -ryhmämalliin. Mallissa olennaista on ryhmän hyödyntäminen ja valmentava ote ohjauksessa sekä lähestymistapa, joka pohjautuu ravitsemuksen, liikunnan ja psykologian yhdistämiseen.

PPP-mallin kantava idea on pitkäjännitteinen muutosprosessi, joka on pysyvän painonhallinnan perusta. Koulutus sopii sekä aiemmin painonhallintaryhmiä ohjanneille että ohjausta aloitteleville. Työpareittain osallistumista suositellaan, mutta yksinkin voi tulla.

Koulutuksen tavoitteet

  • tarjota valmiuksia painonhallintaryhmien ohjaamiseen tiedollisella, taidollisella ja ennen kaikkea asenteellisella tasolla
  • perehdyttää pitkäjännitteisen muutosprosessin ohjaukseen syömis- ja liikuntatottumuksissa

Kohderyhmä Terveydenhuollon ammattilaiset kuten terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, ravitsemusterapeutit ja lääkärit.

Koulutuksen kesto 3 pv + 2 pv. Jaksojen välillä työskennellään itsenäisesti. Koulutus sisältää myös käyttäjätunnuksen PPP-ohjaajaverkkoon, jossa mahdollisuus mm. työnohjaukselliseen verkkokeskusteluun ja aineiston päivitykseen koulutuksen jälkeen. Koulutuksen laajuus 4,5 opintopistettä.

Koulutuksen hinta Sopimuksen mukaan sisältäen koulutuksen ja ohjaajan kansion. 

Painonhallinnan ryhmäohjaajakoulutusta järjestetään tilauksesta terveydenhuollon organisaatioille sopimuksen mukaan. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

Tulevat PPP-painonhallintaryhmän ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

Diabetesliitto järjestää myös PPP-koulutuksia.

PPP-ohjaajaverkko täydentää ohjaajakoulutusta. Koulutuksen käyneet saavat käyttäjätunnukset ohjaajaverkkoon.

 

Kohderyhmät Ammattilaiset