Elintapaohjauskoulutukset

Elintapaohjauskoulutukset on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisille nuorten ja aikuisten elintapaohjaukseen. Aineistoja voi hyödyntää myös ryhmäohjauksessa.

OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutus

OTA-ohjauskartta antaa valmiuksia valmentavan ohjauksen ja motivoivan haastattelutekniikan omaksumiseksi.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja

  • hallitsee elintapaohjauksen perusteet ja yksilöllisen muutosohjauksen käytänteet
  • tuntee muutosohjauksen prosessina ja osaa ohjata elintapojen muutosprosessia
  • osaa käyttää motivoivaa haastattelutekniikkaa ohjattavan omaa muutosvalmiutta tukien
  • osaa käyttää OTA-työvälineitä omassa työssään

Koulutus sisältää toiminnallisia ohjausharjoituksia, ryhmätyöskentelyä, opetuskeskusteluja, teoriaa ja havainnoivia välitehtäviä koulutusjaksojen välillä. Muutosta tukemassa -kirja sisältyy koulutukseen.

Kohderyhmä Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, sydän- ja diabeteshoitajat. Koulutus soveltuu kaikille aikuisten elintapamuutoksia ohjaaville.

Koulutuksen kesto Kaksipäiväinen koulutus, välijakso n. kuukausi (1+1).

Koulutuksen hinta  Sopimuksen mukaan sisältäen koulutuksen ja aineistopaketin. 

Terveydenhuollon toimijoille järjestetään koulutuksia tilauksesta. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

OTA-ohjauskartta-aineisto löytyy sähköisesti Sydänliiton Ammattilaisnetistä.

Tulevat OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus nuorten elintapaohjaukseen

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus antaa valmiuksia valmentavan ohjaukseen sekä perehdyttää TOTA-kansion ja sen sisältämän TOTA-mittarin käyttöön.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja

  • ymmärtää valmentavan elintapaohjauksen perusteet
  • osaa soveltaa yksilöllistä ja voimavaroja tukevaa muutosohjausta omassa työssään
  • perehtyy TOTA-aineistopaketin työvälineiden käyttöön 

Koulutuksessa opetellaan myös motivoivan haastattelutekniikan perusteet valmista ohjausmateriaalia soveltaen.

Kohderyhmä Opiskeluterveydenhuollon ja nuorten elintapaohjausta tekevät ammattilaiset.

Koulutuksen kesto 1 päivä. 

Koulutuksen hinta Sopimuksen mukaan sisältäen koulutuksen ja TOTA-aineistopaketin. 

Koulutus sisältää alustuksia, opetuskeskusteluja ja teoriaa käytännönläheisesti. Opiskeluterveydenhuollon toimijoille järjestetään koulutuksia tilauksesta. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

Tulevat TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

 

Kohderyhmät Ammattilaiset