Edustukset

Hoitotyön tutkimussäätiö

Verenpainepotilaan omahoidon ohjauksen sisältö, hoitosuositustyöryhmä

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä

Lääkäriseura Duodecim

Stabiili sepelvaltimotauti, Käypä hoito -työryhmä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

joukkoruokailun kansallinen ohjausryhmä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kansallinen lihavuuden ehkäisyn asiantuntijaryhmä

Anneli Luoma-Kuikka

ohjausryhmän jäsen