Tulppa-kuntoutus

Tulppa-kuntoutus on tarkoitettu kaikille valtimotaudin riskissä oleville tai sitä sairastaville, esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoille, aivoverenkierron häiriön sairastaneille tai sepelvaltimotautia sairastaville. Tulppa-toimintamalli on kehitetty kuntoutuksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa. 

Tulppa-toimintamalli on valmis ryhmänohjauksen kokonaisuus, joka koostuu ryhmänohjauksen kokonaisuudesta sisältäen työvälineitä, ohjaajakoulutuksen ja kuntoutujan työkirjan. Ryhmänohjauksen materiaalit on koottu Tulppakuntoutus.fi sivulle, jonka sisällöt ovat Tulppa ohjaajien käytettävissä. Lisätietoa Tulpasta

Tulppa-kuntoutuksella pyritään ensisijaisesti vahvistamaan osallistujan kuntoutumista ja omahoitotaitoja. Ryhmässä kuntoutuja saa voimavaroja sairauden kanssa elämiseen. Kuntoutuksessa käsitellään sairastumiseen, toipumiseen ja hoitoon liittyviä tekijöitä. Kuntoutujan työkirja on suunniteltu kuntoutumisen ja omahoidon tueksi, sitä voi käyttää soveltuvin osin myös yksilöohjauksessa. Kirjan tehtävät ohjaavat kuntoutujaa pohtimaan omahoitoaan. Tutustu työkirjaan Sydänkaupassa.

Tulppa-ohjaajakoulutus perehdyttää kuntoutusryhmien ohjaamiseen Tulppa-toimintamallin avulla. Tulppa-ohjaaja saa koulutuksessa valmiuksia ohjata omahoitoa. Lisätietoja koulutuksista Kirsi Airos. Tulevat Tulppa-ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa

Tulppa uutiskirje ilmestyy säännöllisesti ja sisältää ajankohtaista asiaa Tulppa-kuntoutuksesta.  Tilaa Tulppa uutiskirje.