Kuntoutus

Tästä osiosta löytyy aineistoa ja tietoa kuntoutumisen tueksi.

Potilasohjauksen tueksi on potilasoppaita, joissa on tietoa ja tukea ja oman hyvinvoinnin edistämiseen, valtimosairauksien hoitoon. Sivulle on koottu tietoa sydän.fi -verkkopalvelusta eri sydänsairauksista ja hoidoista.

Tulppa-toimintamalli on kehitetty kuntoutuksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa.

Sydänliiton kurssit ovat sairastuneille ja hänen läheiselleen tarkoitettuja ryhmämuotoisia hyvinvointia ja arjessa jaksamista tukevia kursseja.