Sepelvaltimotautiasairastavan liikuntapolku

Sepelvaltimotautipotilaan liikuntapolku

Jotta sepelvaltimotautia sairastava saa liikuntaohjausta sairautensa eri vaiheissa, tulee liikuntapolkujen eriskoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja liikuntapalvelujen tarjoajiin on toimivat. Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat rakentaneet liikuntapolkuja yhdessä erikoissairaanhoidon, kolmannen sektorin kanssa ja Sydänliiton kanssa. Alla olevien linkkien kautta voi tutustua kyseisiin liikuntapolkuihin.

Helsingin kaupungin liikuntapolku löytyy Terveysportista /lääkärien tietokanta/hoitoketjut /Helsingin kaupunki/kardiologia

Vantaan kaupungin liikuntapolku kuvaa, kuinka vantaalainen sepelvaltimotautia sairastava saa liikuntaohjausta ja -palveluita.

Kaikkien kuntien liikuntapolkujen rakentamisen tueksi on  Helsingin liikuntapolun pohjalta luotu yleinen liikuntapolkumalli ja kuvaus sen tuottamisesta.