Koulutukset

Neuvokas perhe -koulutukset

Neuvokas perhe -koulutukset on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisille lapsiperheiden elintapaohjaukseen.

Neuvokas perhe – koulutuksessa osallistuja oppii soveltamaan voimavaralähtöistä ja perhekeskeistä ohjaustapaa omassa työssään ja perehtyy Neuvokas perhe -työvälineiden käyttöön.

Liikuntakoulutusta

Sepelvaltimotauti ja liikunta -koulutus, jossa painopistealueena on lihasvoimaharjoittelu, antaa tutkittua tietoa sepelvaltimotautia sairastavan liikunnasta ja lihasvoimaharjoittelusta sekä perehdyttää lihasvoimaharjoittelun ohjaamiseen käytännössä.

Kuntoutukseen liittyvää koulutusta

Tulppa-ohjaajakoulutus perehdyttää kuntoutusryhmien ohjaamiseen Tulppa-toimintamallin avulla. Koulutus antaa valmiudet ohjata ryhmäläistä tekemään terveyttä tukevia muutoksia ja ohjaajalle keinoja ohjata omahoitoa.

Koulutuskalenteri

Koulutuskalenterista löydät tulevat koulutustarjontamme. 

Itseopiskeluun

Ravitsemuspassi on verkkopohjainen työkalu avuksi opetukseen ja ammattikeittiöön. Se tarjoaa tietoa ravitsemuksen perusteista ammattikeittiönäkökulmasta ja sopii jokaisen ruokapalveluammattilaisen ravitsemusosaamisen tueksi sekä tiedon päivittämiseksi