Koulutukset

Elintapaohjauskoulutusta

Neuvokas perhe – koulutuksessa osallistuja oppii soveltamaan voimavaralähtöistä ja perhekeskeistä ohjaustapaa omassa työssään ja perehtyy Neuvokas perhe -työvälineiden käyttöön.

OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutus antaa valmiuksia valmentavan ohjauksen ja motivoivan haastattelutekniikan omaksumiseksi.

TOTA -Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus opiskeluterveydenhullon ammattilasille antaa valmiuksia valmentavan ohjaukseen sekä perehdyttää TOTA-kansion ja sen sisältämän TOTA-mittarin käyttöön.

Liikuntakoulutusta

Sepelvaltimotauti ja liikunta -koulutus, jossa painopistealueena on lihasvoimaharjoittelu, antaa tutkittua tietoa sepelvaltimotautia sairastavan liikunnasta ja lihasvoimaharjoittelusta sekä perehdyttää lihasvoimaharjoittelun ohjaamiseen käytännössä.

Kuntoutukseen liittyvää koulutusta

Tulppa-ohjaajakoulutus perehdyttää kuntoutusryhmien ohjaamiseen Tulppa-toimintamallin avulla. Koulutus antaa valmiudet ohjata ryhmäläistä tekemään terveyttä tukevia muutoksia ja ohjaajalle keinoja ohjata omahoitoa.

Tilauskoulutukset

Koulutusta ravitsemuksesta ja liikunnasta järjestetään tilauksesta organisaatioille sopimuksen mukaan. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

Koulutuskalenteri

Koulutuskalenterista löydät tulevat koulutustarjontamme. Rastita "Ammattilaisille"-kohta, niin löydät sujuvasti ammattilaisille tarkoitetut koulutukset.

Itseopiskeluun

Ravitsemuspassi on verkkopohjainen työkalu avuksi opetukseen ja ammattikeittiöön. Se tarjoaa tietoa ravitsemuksen perusteista ammattikeittiönäkökulmasta ja sopii jokaisen ruokapalveluammattilaisen ravitsemusosaamisen tueksi sekä tiedon päivittämiseksi