TOTA nuorten elintapaohjaukseen

Terveyden Oma Tilannearvio eli TOTA on aineistopaketti opiskeluterveydenhuollossa toteutettavaan nuorten ja nuorten aikuisten elintapaohjaukseen.

TOTA-aineistopaketti sisältää TOTA-mittarin ja kuvamateriaalia elintapaohjauksen tueksi. Kuvia voi hyödyntää terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla sekä opetuksessa. Aineisto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten ohjaukseen. Aineistoa on hyödynnetty menestyksellisesti myös 8-9-luokkalaisilla. TOTA-ohjaajakoulutus antaa valmiuksia valmentavaan ohjaukseen ja aineistopaketin käyttöön. Koulutusta järjestetään tilauksesta.

Kuvamateriaalin teemat mukailevat TOTA-mittaria:

  1. Minä ja muut (itsetunto, sosiaalinen verkosto, seurustelu)
  2. Hyvä olo ruoasta (ateriarytmi ja jaksaminen, terveellinen ruokavalio, painonhallinta)
  3. Hyvä olo liikkeestä (liikunta, ruutuaika)
  4. Päihteiden hallinta (alkoholi, tupakka/nuuska)
  5. Mieliala (stressi, uni, psyykkinen hyvinvointi)

TOTA-mittari

TOTA-mittari (pdf) toimii vastavuoroisen elintapaohjauksen työkaluna. Ohje TOTA-mittarin käyttöön (pdf) helpottaa sen hyödyntämistä keskustelussa. TOTA-mittari är TOTA-test (pdf) på svenska.

Teemakuvat

1. Minä ja muut -kuvat (jpg)

Kaikki Minä ja muut -kuvat

Minä ja muut, Hyvä itsetunto, Itsetunnon vahvistaminen, Luottamus omaan ryhmään, Sosiaalinen tukiverkko, Pari- ja seurustelusuhteen pohja.

2. Hyvä olo ruoasta -kuvat (jpg)

Kaikki ruokakuvat

Hyvä olo ruoasta -kuva jakaa ravitsemuksen pienempii osa-alueisiin. Näiden avulla nuori, voi pohtia, mikä osa-alue omassa syömisessä on hyvin ja mitä osa-aluetta hän haluaisi kehittää. 

Syöminen ja jaksaminen -kuva havainnollistaa ateriarytmin ja ruokavalintojen merkitystä vireystasoon.

Lautasmalli-kuva havainnollistaa pääaterian laadullista koostamista, mm. kasvisten määrää ja annoskokoa.

Lautasmallien vertailu -kuvassa vertaillaan erilailla koostettujen aterioiden sisältöjä.

Kouluateria -kuvassa havainnollistetaan kouluaterian kokoamista.

Kokoa välipala -kuvassa esitetään monipuolisen välipalan kokoamiseen periaatteita esimerkeillä. 

Take away -välipala -kuvassa annetaan vinkkejä mukaan otettavan välipalan kokoamisesta.

Välipalavertailu -kuvassa vertaillaan hyvää välipalaa sokeriseen naposteluvälipalaan.

Ruokakolmio-kuva auttaa hahmottamaan terveellisen ruokavalion koostamista ja havainnollistaa ruokien käyttötiheyttä ja määrää.

Kasvikset-kuva annetaan vinkkejä kasvisten helppoon lisäämiseen ruokavalioon.

Kalsium-kuva esittelee erilaisia ruokavalion kalsiumin lähteitä. Sen avulla voi arvioida omaan kalsiumin saantia tai pohtia sen saannin lisäämiskeinoja.

D-vitamiini-kuva esittelee ruokavaihtoehtoja riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi.

Kuitu-kuvan avulla voi pohtia omaa kuidun saantia ja miettiä kuidun saannin lisäämiskeinoja.

Suola-kuvassa esitetään yleisimpiä suolan lähteitä annosta kohti. Sen avulla voi hahmottaa, mistä suolaa kertyy omassa ruokavaliossa.

Kovan rasvan lähteet -kuvassa on yleisimpiä kovan eli tyydyttyneen rasvan lähteitä suomalaisilla.

Pehmeän rasvan lähteet -kuva havainnollistaa pehmeän rasvan lähteitä ruokavaliossa.

Juomien sokeri -kuva avulla voi vertailla erilaisten juomien sokerimääriä sokeripaloina.

Juomasuositus lapsille ja nuorille -kuva (VRN) havainnollistaa juomien suositeltua käyttöä.

Kahvivertailu-kuvassa vertaillaan tavallisen kahvin ja latten energiasisältöjä.

Suolaiset naposteltavat -kuvassa havainnollistetaan erilaisten suolaisten naposteltavien tuotteiden rasva-, suola- ja energiamääriä.

Makeat naposteltavat -kuvassa havainnollistetaan makeiden herkkujen sokeri- ja rasvamääriä.

Piilosokeri -kuvassa vertaillaan erilaisten sokeria sisältävien elintarvikkeiden lisättyjä sokerimääriä sokeripaloina.

Kohti hyvää syömistä -kuva havainnollistaa hyvän syömisen periaatteita ja askelia.

3. Hyvä olo liikkeestä -kuvat (jpg)

Kaikki liikuntakuvat

Hyvä olo liikkeestä -kuva jakaa liikunnan pienempiin osa-alueisiin. Näin nuori löytää keskusteluun sen liikunnan osa-alueen, joka tuntuu hänelle kiinnostavalta ja tärkeältä. 

Arki liikuttaa -kuvan avulla opiskelija itse pysähtyy miettimään omaa arkeaan ja liikunnan sisältymistä siihen. Kuvassa on esimerkkejä nuoren elämän tilanteista, joissa arkinen liikkuminen on mahdollista.

Liikunnan hyödyt -kuva tarjoaa erilaisia syitä liikkumiseen. Nuori, joka ei ole innostunut liikunnasta ja jonka arkiliikunta on olematonta, saattaa innostua lisäämään liikuntaa, kunhan vaan löytää itselleen sopivan syyn siihen.

Mieluinen liikunta -kuva houkuttelee miettimään liikuntamuotoa, johon haluaisi tutustua.

Montako askelta -kuva liittyy askelten keräämiseen. Eräs tapa koota liikuntasuosituksien mukainen päivittäinen liikunta-annos on askelten kerääminen.

Liikunnan määrä ja terveyshyödyt -kuva viestii siitä, miten pieni liikunnan lisääminen on merkityksellistä terveyden kannalta.

Liikuntasuositukset nuorille -kuva kertoo nuorten opiskelijoiden liikuntasuosituksien sisällön.

Liikuntasuositukset aikuisille -kuva kertoo aikuisopiskelijoiden liikuntasuosituksien sisällön.

Miksi vähentää istumista -kuva antaa esimerkkejä siitä, miten voi vähentää istumista.

Miten paljon istut -kuva viestii siitä, että istumisen hetkiä on ympärillämme paljon, niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Nuori voi pohtia, kuinka paljon hän istuu päivän aikana ja missä tilanteissa.

Miten vähentää istumista -kuva antaa esimerkkejä siitä, miten voi vähentää istumista.

Liiallisen pelaamisen tunnistaminen 

Miten pelaaminen hallintaan

Ruutuajan hallinta

4. Päihteiden hallinta -kuvat (jpg)

Kaikki päihdekuvat

Päihteiden hallinta, Varhainen puuttuminen, Alkoholin haitallisuuden arviointi -apukysymykset, Kuinka monta alkoholiannosta juot, Alkoholiannosten energia, Alkoholin energiavertailu, Paljonko muut juovat - lukiot, Paljonko muut juovat - ammattioppilaitokset, Tupakoinnin lopettamisen hyödyt.

Tupakoinnin lopettamisen käsittelyyn soveltuvat myös OTA-tupakkakuvat

5. Mieliala-kuvat (jpg)

Kaikki mielialakuvat

Mielialaan vaikuttavat, Stressin oireiden tunnistaminen, Jaksamisjana, Stressin hallintakeinot, Riittävän unen hyödyt, Riittävästä unesta huolehtiminen, Unen huoltokeinot -apukysymykset, Suhde ruokaan.

Bilder på svenska (pdf)

TOTA-bilder på svenska finns alla i en samma datafil.

Muuta materiaalia

Myös OTA-ohjauskartta-aineiston kuvia sekä elintapamuutoksen suunnitteluun tarkoitettuja lomakkeita sekä testejä voi hyödyntää nuorten elintapaohjauksessa.