Elintapaohjaus

Tästä osiosta löytyy aineistoa Sydänliiton elintapaohjauksen malleista.  

Neuvokas perhe -menetelmä on tarkoitettu lapsiperheiden elintapaohjaukseen neuvolaan ja alakoulun terveydenhuoltoon.

OTA-ohjauskartta (Oman Terveyden Avaintekijät) on aineistopaketti elintapaohjaukseen, jonka tavoitteena on valtimoterveyden edistäminen. Materiaali helpottaa motivoivaa ja asiakaslähtöistä elintapaohjausta. Se soveltuu aikuisten, esimerkiksi valtimotauteihin sairastuneiden ja ylipainoisten tai niitä ehkäisevään elintapaohjaukseen. 

TOTA (Terveyden Oma Tilannearvio) on aineistopaketti nuorten ja nuorten aikuisten elintapaohjaukseen. Aineistopakettiin on koottu laaja-alainen aineisto, jonka avulla nuoren kanssa on helppo keskustella hänelle ajankohtaisista hyvinvointia ja terveyttä edistävistä valinnoista. 

Malleissa keskeisiä teemoja ovat ravitsemuksen ja liikunnan ohella stressi, uni ja päihteet sekä näiden tekijöiden vaikutukset terveyteen. Sivustolle on koottu näistä teemoista havainnollista kuvamateriaalia yhdessä asiakkaan kanssa tarkasteltavaksi. Sivustolla on myös testejä sairastumisriskien arviointiin ja elintapojen arvioimiseen sekä lomakkeita elintapamuutoksen suunnittelun tueksi.

Kuvamateriaalit soveltuvat asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjaukseen sekä opetus- ja koulutuskäyttöön.