Yhdistyshallinto koronan aikana

16.4.2020

TIEDOKSI | Suomen hallitus on todennut 16. maaliskuuta 2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa. Hallituksen linjaamilla toimenpiteillä rajoitetaan ihmisten liikkumista sekä julkisia kokoontumisia. Rajoitustoimia on päätetty 30.3.2020 jatkaa 13. toukokuuta saakka. On mahdollista, että rajoitustoimia tullaan jatkamaan myös nyt päätetyn aikarajan jälkeen.

Rajoitustoimet tarkoittavat yhdistyshallinnon näkökulmasta sitä, että yhdistyshallinnon toteutusta tulee pohtia aivan uudella tavalla, koska hallitus on edellä mainitulla poikkeuslailla rajoittanut yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ja jatkanut kokoontumisrajoituksen voimassaoloa 13.5. saakka.  

Yhdistyksen kevätkokoukset

Sydänyhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhden kokouksen mallilla toimivan yhdistyksen tulee järjestää yhdistyksen kokous viimeistään toukokuussa, kun taas kahden kokouksen mallilla toimivan yhdistyksen tulee järjestää kevätkokous viimeistään maaliskuussa.

Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) suositus on, että kokouksia lykätään. Jos ja kun näyttää siltä, että sääntöihin kirjattu määräaika tulee umpeutumaan, joutuu yhdistyksen hallitus arvioimaan, onko kokousta parempi lykätä tietoisesti sääntöjen määräämän ajanjakson jälkeiselle ajalle. Vaikka toiminta tällöin on yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain vastaista, niin Oikeusministeriöstä on todettu, että näin voidaan toimia. Perusteluna sääntöjen vastaiselle toiminnalle on tällöin intressivertailu – jäsenten terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen asetetaan sääntöjen ja yhdistyslain noudattamisen edelle.

Oikeusministeriö on antanut esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 16.4.2020. Esityksessä ehdotetaan poikettavan mm. yhdistyslain yhdistyksen kokousta koskevista määräajoista siten, että mainitut kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Suomen Sydänliiton suositus on, että piirit, valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja sydänyhdistykset siirtävät kevätkokouksensa syyskuulle. Kun kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa. Eli kevätkokousta ja mahdollista syyskokousta ei tule yhdistää, vaan ne tulee käsitellä erillisinä kokouksina, vaikka päädyttäisiinkin pitämään ne samana päivänä.

Mitä seuraa siitä, että asioita ei voida päättää määräaikaan mennessä?

Sydänyhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei lähtökohtaisesti ole sellaisia asioita, jotka edellyttävät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisesta säännöissä määrättyä myöhemmin ei pääasiallisesti voi koitua haittaa yhdistyksen toiminnalle, koska esimerkiksi verottajalle ja rahoittajan hakemuksiin sekä tilityksiin riittää hallituksen allekirjoittama tilinpäätös.

Ketkä toimivat yhdistyksen hallituksessa, jos kokousta ei järjestetä ajallaan?

Yhdistyksen hallitus valitaan yhdistyksen sääntöjen mukaan joko kevät tai syyskokouksessa. Kevätkokouksessa valitun hallituksen toimikausi kestää valintakokouksesta seuraavaan valintakokoukseen. Näin ollen, jos kokous siirtyy, niin aiemmin valittu hallitus jatkaa, kunnes uusi valintakokous on pidetty.

Lisätietoja Sydänpiiristäsi tai valtakunnallisesta jäsenjärjestöstäsi tai Sydänliiton järjestöpalveluista.

Kohderyhmät Yhdistystoimijat