Vastaavien roolit sydänyhdistyksessä

16.9.2019

TOIMEKSI | Sydänyhdistyksissä toimii useita vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Yhdistyksistä tulleiden toiveiden pohjalta Sydänliitossa on yhdessä yhdistysten ja piirien edustajien kanssa kuvattu liikuntavastaavan ja ruokavastaavan tehtävänkuvat. Myös muita vastaavien tehtäviä tullaan kuvaamaan jatkossa.

Yhdistysten hallituksille on koottu Vastaavien roolit yhdistyksessä -esitys, joka sisältää periaatteet vastaava-toiminnasta ja keskeisimmät seikat, joilla hallitus voi tukea ja helpottaa liikunta- ja ruokavastaavien sekä jatkossa myös muiden vastaavien toimintaa. Tämän esityksen on tarkoitus olla apuna, kun yhdistyksen hallitus käsittelee vastaavien nimittämistä ja tehtävänkuvia, myös jo nimetyillä vastaavilla. Liikuntavastaavan nimeämisessä hallitus voi käyttää apuna Lahden sydänyhdistyksen liikuntavastaavan tervehdystä.

Ajatuksena on, että eri vastaavien tehtävissä toimivat ovat innostuneita kyseisestä aihealueesta ja tekevät yhteistyötä hallituksen kanssa. Vastaavan tehtävä voi olla hyvinkin rajattu tai toisaalta Yhdistysnetistä löytyy ideoita ruokatoiminnan ja liikuntatoiminnan vahvistamiseksi yhdistyksen oman mielenkiinnon ja resurssien mukaan. Ideapankkia kasvatetaan myös yhdistyksien tuottamilla ideoilla.

Toivottavasti yhdistysten hallitukset innostuvat nimeämään uusia vastaavia ja jatkavat jo nimettyjen tukemista tuttuun tapaan.

Lisätietoa: ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa, tuija.pusa@sydanliitto.fi, liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila, annukka.alapappila@sydanliitto.fi

Kohderyhmät Yhdistystoimijat