Vapaaehtoisroolien kuvaaminen sydänyhteisössä

17.10.2018

TIEDOKSI | Sydänliitossa on käynnistynyt sydänyhdistyksen liikuntavastaavan ja ruokavastaavan roolin kuvaustyö. Vapaaehtoisroolien kuvausten tueksi on laadittu järjestötoimikunnan vahvistama toimintaohje. Sen mukaan sydänyhdistystyksille lähetetään alkukysely kyseiseen rooliin liittyvistä asioista. Ruokakysely on jo toteutettu ja nimetyille liikuntavastaaville kysely toteutetaan lähiaikoina. Kyselyiden tulokset esitellään järjestötiedotteessa myöhemmin. Roolikuvausten valmistelua varten perustetaan työryhmät mukaan ilmoittautuneista yhdistyksien edustajista. Järjestötoimikunnan kommenttien jälkeen roolikuvaukset lähetetään tarvittaessa yhdistyksille ja piireille kommentoitavaksi. Valmiit roolikuvaukset ovat kaikkien yhdistyksien saatavilla Yhdistysnetissä kevään 2019 aikana.

Lisätietoja: ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa, tuija.pusa@sydanliitto.fi, 040 535 8308 (ruokavastaava) ja liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila, annukka.alapappila@sydanliitto.fi, 040 502 9091 (liikuntavastaava).

 

 

Kohderyhmät Yhdistystoimijat