Uusi rahankeräyslaki astui voimaan maaliskuussa

17.4.2020

TIEDOKSI | Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020. Uusi laki valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana kansalaisjärjestöjä, kansalaisaktiiveja ja muita sidosryhmiä kuultiin ministeriön järjestämissä erilaisissa kuulemistilaisuuksissa. Tasavallan presidentti vahvisti uuden rahankeräyslain 5.9.2019.

Lakiuudistus helpottaa ja sujuvoittaa rahankeräyksiä huomattavasti. Kaikki rahankeräysluvat myönnetään jatkossa toistaiseksi voimassa olevina. Nykyisistä määräaikaisista, keräyskohtaisista rahankeräysluvista luovutaan kokonaan. Uudistuksen tavoitteena oli myösvastata meidän järjestöjen erilaisiin rahankeräystarpeisiin sekä mahdollistaa ns. pienten kertaluontoisten keräysten järjestäminen. 

Pienkeräys on uusi rahankeräysmuoto, johon ei tarvitse hakea erillistä lupaa. Pienkeräyksestä on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisilaitokselle viimeistään viisi päivää ennen keräyksen alkamista. Pienkeräys voi kestää enintään kolme (3) kuukautta ja sillä saa kerätä kerralla enintään 10 000 euroa, jonka täytyttyä keräys tulee keskeyttää. Odota ennen keräyksen aloittamista, että poliisilaitos käsittelee ilmoituksesi ja antaa sinulle pienkeräysnumeron. Pienkeräys on hyvä mahdollisuus, jos haluatte kerätä varoja yhdistyksen toiminnan tueksi. Lue pienkeräyksistä ja rahankeräysluvan hakemisesta Poliisin sivuilta.

Kaikki sydänyhdistykset ja piirit voivat kuitenkin edelleen toteuttaa lipaskeräyksen Sydänliiton rahankeräysluvan alla. Lipaskeräyksessä maksutapoina on rahalipas, yhdistyskohtainen Mobile Pay -numero ja korttimaksulaite, jonka yhdistys voi hankkia erikseen. Lisäksi voitte perustaa yhdistyksellenne oman sähköisen keräyslippaan osoitteessa https://oma.sydan.fi/

Olethan yhteydessä, jos tarvitset apua varainhankinnassa: outi.kontkanen(at)sydanliitto.fi

Jos haluat tarkemmin tutustua uuden rahankeräyslain sisältöön, löytyy tietoa Finlexin sivuilta

Kohderyhmät Yhdistystoimijat