Under Hjärtveckan kramades det flitigt

24.8.2017

AKTUELLT | Hjärtveckans tema förstärkande av kraftresurserna var en succé och tusentals kramar utdelades runtom i Finland. På föreningarnas nära femhundra evenemang kramades åtminstone 10 000 gånger och budskapet framfördes åt 24 000 deltagare.

På Facebook nåddes 460 000 personer av vårt budskap och kramvideorna sågs 125 000 gånger. Hjärtveckan syntes 500 gånger i lokalmedierna På riksnivå behandlade bland annat Iltalehti och serien Fingerpori ämnet.

På basen av feedbacken från föreningarna och Hjärtförbundets organisationskommitté gav förstärkande av kraftresurserna som tema och kramarna som handlingar en varm, rolig och positiv bild av hjärtgemenskapen. Det önskades, att man skulle fortsätta på samma tema ännu nästa år.

Kohderyhmät Jäsenet