Terveyden 3-ottelun (=mittaus- ja neuvontatoiminnan) raportointi

22.11.2016

TOIMEKSI | Terveyden 3-ottelu -tapahtumat ja mittaustulosten luokittelut raportoitiin viime vuonna Sydänliiton toimintatiedustelun yhteydessä. Vuoden 2016 tapahtumat ja tulokset voi raportoida toimintatiedustelusta erikseen suoraan minulle joko viime vuoden lomaketta käyttäen tai esimerkiksi Excel-taulukolla.

Vuoden 2017 alusta alkaen T3O-tapahtumat ja tulokset raportoidaan kaksi kertaa vuodessa Excelillä, jonka lähetän T3O-koordinaattoreille vuoden loppuun mennessä. Excel tallennetaan myös Dropboxiin. Toivon raportit mieluiten sähköisinä, mutta jos tämän kanssa on vaikeuksia, voi käyttää paperista versiota. Alkuvuoden raportti lähetetään 30.6.2017 mennessä ja loppuvuoden raportti 31.1.2018 mennessä.

Raportit lähetetään jatkossa suoraan:

Mari Blek-Vehkaluoto

mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi

tai

Mari Blek-Vehkaluoto

Suomen Sydänliitto ry

PL 50

00621 HELSINKI

Kohderyhmät Yhdistystoimijat