Sydänyhdistys liikuntajärjestönä

4.9.2018

TIEDOKSI | Sydänyhdistys voi hakea omalta kunnaltaan avustusta liikuntatoimintaansa. Sen kannattaa selvittää, mitä kautta avustusta tulee hakea juuri omassa kunnassa. Liikunta-avustuksen myöntäjä voi olla esimerkiksi kunnan liikuntatoimi/vapaa-aikatoimi ja se voi edellyttää, että avustuksen saajan tulee olla liikuntajärjestö. Sydänyhdistys liikuntajärjestönä -lomake perustelee Sydänyhdistyksen aseman liikuntajärjestönä ja sen voi täytettynä liittää Sydänyhdistyksen liikunta-avustushakemukseen. Syy avustuksen eväämiseen ei siis voi olla se, että Sydänyhdistys ei ole liikuntajärjestö. 

Kohderyhmät Yhdistystoimijat