Sydänviikko alkaa sunnuntaina 23.4.

19.4.2017

TIEDOKSI | Tänä vuonna Sydänviikkoa vietetään juuri ennen vappua 23.-30.4.2017. Vapunaattona Sydänviikko huipentuu Suomen suurimpaan virtuaaliseen halaukseen.

Kampanjalla Sydänliitto jäsenjärjestöineen nostaa esiin ihmissuhteiden ja myönteisten tunteiden merkityksen elämässä – sen iloissa ja suruissa. Kannustamme ihmisiä halaamaan toisiaan, kukin omalla tyylillään.

Sydänviikon kampanjasivusto

Stressi, eristäytyneisyys ja kielteisyys ovat terveyttä uhkaavia, merkittäviä riskitekijöitä. Läsnäolo, kosketus ja yhteisöllisyys torjuvat yksinäisyyttä ja lievittävät stressiä.

Käyttäytymistieteellisten selvitysten mukaan sosiaalisilla suhteilla on merkitystä elämän pituuteen. Mitä paremmat ihmissuhteet, sitä parempi odotettavissa oleva elämä.

Koeasetelmassa on osoitettu, että halaaminen ennen jännittävää tilannetta laski verenpainetta ja sykettä. Vaikka halaaminen on helposti toteuttavissa, sen vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan on tutkittu suhteellisen vähän. Kohonnut verenpaine on yksi merkittävimmistä valtimotaudin vaaratekijöistä.

Ohjeet virtuaaliseen halaukseen osallistumisesta löytyvät kampanjasivulta www.sydan.fi/sydanviikko. Halauskouluvideoissa opettajana on muusikko Mika Ikonen.Suomen suurin halaus näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. Käytössä ovat tunnisteet #saahalata #sydantekeehyvaa.

Halauskouluvideot

Sydänviikolla on jo lähes kolmekymmentä vuotta järjestetty upeita tapahtumia ja tempauksia kouluissa, työpaikoilla, kirjastoissa, kaupoissa - kaikkialla missä ihmiset liikkuvat ja kohtaavat toisiaan.