Projektet Liikkuva yhdistys till stöd åt föreningarna

24.8.2017

AKTUELLT | Ett nytt utvecklingsprojekt för föreningarnas motionsverksamhet startar i augusti. 

Målet för Hjärtförbundets, Hjärnförbundets, Andningsförbundets, Diabetesförbundets och Cancerorganisationernas gemensamma projekt är att stöda de föreningsaktiva i deras arbete för ett övergripande och långsiktigt främjande av de egna föreningarnas motionsverksamhet.

Målet är, att i de fem organisationerna bygga upp ett nätverk bestående av 45 tränare, som skulle vara frivilliga föreningsaktiva.

I utvecklingsarbetet produceras modellen för förstärkandet av motionsverksamheten med tillhörande material. Med hjälp av modellen handleder tränarna de motionsansvariga eller personer som är intresserade av att bli sådana i att verka som motionsaktiva i sin egen förening. Åt tränarna och föreningarna utarbetas en webbsida, där allt material i anslutning till projektet finns. Då projektet på våren 2019 avslutas, fortsätter verksamheten som en etablerad verksamhet i de fem organisationerna.

Planerare Tuula Mäkinen, som den 14.8. inleder sitt arbete i Hjärtförbundet, inbjuder med i utvecklingsarbetet föreningar och regionaktörer som är intresserade av pilotprojektet. Avsikten är att inleda arbetet redan i början av hösten. Enligt planerna ska den första tränarutbildningen hållas i november-december 2017 och strax efter det ska de första tränarna besöka föreningarna för att tillsammans med dem göra upp planer för, hur den ifrågavarande föreningen kan och vill utveckla sin egen motionsverksamhet.

På våren 2018 anordnas den andra tränarutbildningen. Målet är, att det slutligen i varje organisation ska finnas nio tränare, som också kan ge träning i de andra organisationernas föreningar. Information om utvecklingsprojektet Liikkuva yhdistys kommer också att spridas, bland annat till medlemsorganisationerna i Förbundet för anpassad motion i Finland (SoveLi). Modellen finns på webben och kan användas av alla som är intresserade av att utveckla motionsverksamheten i sin lokalförening.

Kohderyhmät Jäsenet