Pidetään huolta jäsenistämme

20.3.2020

TOIMEKSI | Sydänliitto kannustaa jäsenjärjestöjään yhteydenpitoon jäseniinsä sekä aktivoimaan heitä liikkumaan ja erilaisiin toimintoihin kotonaan. Kannustakaa myös jäseniänne olemaan yhteydessä sydänystäviin ja kysymään mitä heille tänään kuuluu.

Presidentti Sauli Niinistöä lainataksemme: ”Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toisiinne.”

Keräsimme tähän muutaman vinkin omaa aktiivisuutenne varten:

  1. Aktivoikaa jäseniänne sähköpostein, tekstiviestein tai kirjein liikkumaan ja toimimaan kotona. Sydan.fi-sivustolta löydät paljon vinkkejä.
  2. Pitäkää yhdistyksenne verkkosivut ajan tasalla. Sydan.fi-sivuston tarjontaa kannattaa hyödyntää tässäkin. Muistakaa myös peruttaa tai siirtää tapahtumat maalis-huhtikuulta kesään tai jopa syksylle. ÄLÄ POISTA TAPAHTUMIA KALENTERISTA! (Lisätietoja verkkosivujen päivittämisestä löydät osoitteesta www.sydanliitto.fi/verkkosivukoulutus)
  3. Olkaa kiinnostuneita mitä jäsenillenne kuuluu. Tehkää soittorinki, jossa soitatte muutamalle sydänystävälle ja pyydätte heitä soittamaan muutamalle muulle. Näin saadaan iso joukko jäseniä tavoitettua edullisin kustannuksin.
  4. Sydänpiirit ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt palvelevat kaikkia sydänsairauksiin sairastuneita ja antavat vertaistukea puhelinpalvelun kautta. Tiedustelkaa oman alueenne puhelinpalveluaikoja omasta piiristäsi ja jakakaa tietoa jäsenillenne.
  5. Muista pitää huolta myös itsestäsi.
Kohderyhmät Yhdistystoimijat