Paikallisviestinnällä tuki oman alueen liikuntapelosta kärsiville

19.2.2020

TOIMEKSI | Maaliskuussa viestintämme korostaa itseensä uskomisen tärkeyttä teemalla: Sinä osaat ja uskallat. Tarjoamme yhdistyksille ja piireille teemaan liittyen Sydänliiton liikunta-asiantuntija Annukka Alapappilan kirjoituksen liikuntapelosta.

Hyödyntäkää mediapankistamme löytyvää tekstiä, allekirjoittakaa se oman paikallisyhdistyksenne henkilön nimellä ja lähestykää kirjoituksella paikallismediaanne. Teksti sopii erinomaisesti esim. mielipidepalstalle nostamaan esille tärkeää, mutta usein liian taka-alalle jäävää asiaa, jonka kanssa monet jäävät yksin. Jokaisessa kunnassa esim. sydänsairauden takia liikuntapelosta kärsivän tulee saada apua ja löytää tukiverkosto.

Nostetaan asia esille paikallislehteen, -radioon tai vaikka -televisioon ja annetaan äänemme kuulua useiden sydänsairaiden puolesta ja heidän tuekseen.

 

Kohderyhmät Yhdistystoimijat