Hjärtförbundet belönade sina föreningar för deras verksamhet

24.8.2017

AKTUELLT | Hjärtförbundets styrelse delar årligen ut organisationsarbetspriser åt hjärtföreningarna. I år var temat för priserna sammanlänkat med Hjärtförbundets strategi: ett livskraftigt hjärtsamfund främjar hjärthälsa, syns, hörs och påverkar.

Man kan årligen ansöka om organisationsarbetspriset för en genomförd verksamhetsform per förening. Inom den utsatta tiden kom 24 ansökningar, av vilka 10 belönades på Hjärtförbundets vårmöte 16.5.

Belöningarna indelas i tre kategorier: facklan, lågan och gnistan

Facklan visar vägen, den är en innovativ föregångare. Med facklan belönades Kemijärven Sydänyhdistys för hjärtlig verksamhet i Kirjastoauto Kyläluuta.

Lågan utvecklar föreningens medlemsbas och basverksamhet, håller organisationens låga uppe. Två lågor delades ut: åt Ala-Keiteleen Sydänyhdistys för deras klubb- och rekreationsverksamhet och åt Helsingfors Hjärtförening för deras marknadsföring av evenemang med hjälp av textmeddelanden till medlemmarnas mobiltelefoner.

Gnistan är en ny idé, som inspirerar och som också kan tända en större eld i hjärtat. Sju Gnistor delades ut:

Itäisen Keski-Suomen sydänyhdistys: Fiskfiléringskurs

Jyväskylän sydänyhdistys: Pulsmätning på massvaccineringstillfällen

Järvenpään sydänyhdistys: Välkomsthälsning åt nya medlemmar per telefon

Kotkan Sydänyhdistys: Vi sjunger tillsammans

Leppävirran sydänyhdistys: Serviceprodukt för främjande av hälsa åt personer i arbetsför ålder

Länsi-Turunmaan sydänyhdistys: Skaffande av defibrillatorer till Pargas

Rovaniemen Seudun sydänyhdistys: Utarbetande av en levnadsvaneguide för personer med kranskärlssjukdom i samarbete med studerande

De belönade föreningarna presenterade sina verksamheter på ett seminarium den 16.5. Det kan ses på webben: syli.fi/palkinnot

Kohderyhmät Jäsenet