Ett lyckat Mun & Hjärta-tillfälle i Helsingfors

24.8.2017

AKTUELLT | Enligt tandläkare John Liljestrand, som under Hjärtveckan talade på Södra Finlands hjärtdistrikts Mun & Hjärta-föreläsning, är människorna på allmän nivå medvetna om munhälsans betydelse för den allmänna hälsan, men han inte nödvändigtvis omfattat kunskapen som en del av skötseln av sin egen hälsa.

– Många har blivit mera motiverade till att sköta om sig själva och besöka tandläkare för att få munnen granskad efter att de blivit medvetna om att de inflammatoriska munsjukdomarna är mycket vanliga, ofta symptomfria, och att de kan inverka på hjärthälsan. Redan det här är ett stort framsteg, tycker jag.

Päivi Ronkainen, som arbetar som hälsofrämjare i Södra Finlands hjärtdistrikt, har bara fått ett fåtal frågor att svara på angående munnens välmående i samband med hjärthälsan.

Liljestrand arbetar som bäst på en avhandling om munnens inflammatoriska sjukdomars samband med kranskärlssjukdomen.

– På tandläkarmottagningen har jag möjlighet att påverka på individnivå och forskningen representerar för mig den andra ytterligheten. Att hålla föreläsningar är därför en utmärkt mellanform av upplysningsarbetet.

Liljestrand var nöjd och också litet överraskad av publikens aktivitet och intresse. Frågorna handlade bl.a. om att hålla karies och parodontit under kontroll, om medicinering, erosion, muncancer, fluor och slemhinneförändringar.

– Många av frågorna rörde grundläggande saker, sådana som en tandläkare borde tala med sina patienter om också på mottagningen.

Södra Finlands hjärtdistrikt anordnar ännu under hösten två publiktillfällen i samarbete med Helsingin työväenopisto.

Kohderyhmät Jäsenet