Aloite Sydänmerkki-aterioiden saamisesta Rovaniemelle

22.11.2015

Tavoitteena on kaupungin valmistamien ja tarjoamien ateriakokonaisuuksien kehittäminen niin, että Sydänmerkki-ateria otetaan käyttöön tai ainakin aterioiden ravintoarvot täyttävät Sydänmerkin kriteerit. Sydänmerkki on erityisesti ruokailijalle apuväline, joka helpottaa terveellisten valintojen tekemistä, mutta myös kaupungin ruokapalvelulle hyvä väline edistää käytännön toimin kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveyden edistäminen hyvän ravitsemuksen ja liikunnan avulla on edullisempaa kuin elintapasairauksien hoitaminen, aloitteessa todetaan.

Aloitteen tekijöiden mukaan terveellinen ruoka tuo myös säästöjä kaupungille. Suomen Sydänliiton toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin, eroavatko Sydänmerkki-aterioista ruokapalvelun tuottajalle koituvat raaka-ainekustannukset tavanomaisten kouluruoka-aterioiden kustannuksista. Hintavertailun tulos osoitti, ettei terveellisemmän, ravitsemukselliset laatukriteerit täyttävän kouluruoan tarjoaminen tule maksamaan ruokapalvelun tuottajalle enempää kuin tavallisen ruokalistan noudattaminen.

Aloitteen taustalla ovat Rovaniemen Seudun Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Raija Arvola, Rovaseudun Sydäntuen puheenjohtaja Seija Tikkala, Rovaniemen Seudun Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Ensio Räihä ja Lapin aivoyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Kuokkanen.

Kuva: Ensio Räihä (vas.), Seija Tikkala ja Raija Arvola luovuttivat Rovaniemen kaupungin johdolle kuntalaisaloitteen Sydänmerkin käyttöönottamiseksi kaupungissa. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög ottivat aloitteen vastaan. Kuva Heikki Salmi.

Kohderyhmät Yhdistystoimijat