OTA-ohjauskartta

Oman Terveyden Avaintekijät eli OTA-ohjauskartta koostuu koulutuksesta sekä kattavasta materiaalista, joka helpottaa motivoivaa ja asiakaslähtöistä elintapaohjausta. Se soveltuu kaikkien aikuisten, esimerkiksi valtimotautien riskiryhmään kuuluvien, jo valtimotauteihin sairastuneiden ja ylipainoisten elintapaohjaukseen. OTA-ohjauskartta sisältää kuvamateriaalia ja käytännöllisiä työvälineitä ohjaustilanteisiin.

OTA-ohjauskartta-aineistopaketti 

Ohjauskartta sisältää tavoitteellista ohjausprosessia tukevia itsearviointilomakkeita sekä muutosohjausta täydentäviä kuvia, kaavioita ja taulukoita. Aineisto tukee ohjattavan omia valintoja sekä itsenäistä päätöksentekoa muutoksen suunnittelussa ja seurannassa. Aineistopaketissa on taustamateriaalia ohjaajalle ja kuva-cd. OTA-ohjauskartta soveltuu kaikkien aikuisten, esimerkiksi valtimotautien riskiryhmään kuuluvien, jo valtimotauteihin sairastuneiden ja ylipainoisten elintapaohjaukseen. Ohjaustartan käyttöön järjestetään OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutusta kaikille elintapaohjausta tekeville ammattilaisille.

OTA-ohjauskartan sisältö perustuu valmentavan elintapaohjauksen periaatteisiin eli voimaannuttavaan ja prosessimaiseen muutosohjaukseen. Se auttaa ohjaajaa luomaan ilmapiirin, joka helpottaa ohjattavan oman motivaation löytymistä.

OTA-ohjauskartta-aineistopaketin voi tilata Sydänkaupasta.

OTA-ohjauskartan lisämateriaalit

Terveys

Ravinto

Päivitetyt sivut

Alkoholi

Tupakka

Uni

Stressi

Kohderyhmät Ammattilaiset