TOTA Terveyden Oma Tilannearvio

Aineistopaketti elintapaohjaukseen opiskeluterveydenhuollossa

TOTA-aineistopaketti koostuu kattavasta materiaalista, joka tukee opiskelijaterveydenhuollon ammattilaisia motivoivan ja asiakaslähtöisen elintapaohjauksen toteutuksessa. Se sisältää havainnollistavaa kuva- ja taustamateriaalia ohjaustilanteisiin. TOTA-aineistopaketin käyttöön on myös tarjolla käytännönläheistä koulutusta.

TOTA-aineistopaketti

TOTA-aineistopakettiin on koottu laaja-alainen aineisto, jonka avulla opiskelijaa on helppo ohjata tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Kansion sisältö perustuu valmentavan elintapaohjauksen periaatteisiin: voimaannuttavaan ohjausideologiaan sekä asiakaslähtöisyyteen. TOTA-mittarin (pdf) ja vuorovaikutuksellisten motivointikeinojen avulla voidaan ohjaus räätälöidä ohjaus yksilöllisesti opiskelijan muutosvalmiuden pohjalta. Kansion pääteemat ovat Minä ja muut, Hyvä olo ruoasta, Hyvä olo liikkeestä, Päihteiden hallinta ja Mieliala.

Kansiota voidaan hyödyntää yksilöohjauksen lisäksi ryhmien ohjauksessa sekä oppilaitosten terveysviestinnässä laajemminkin. Se sisältää kuvia, kaavioita ja itsearviointiin rohkaisevia testejä ikäryhmän mukaista kuvitusta hyödyntäen.

Kansion voi tilata Sydänkaupasta. Hinta 35 euroa.

TOTA-aineistopaketin lähestymistapa perustuu uusimpaan tutkimustietoon siitä, miten yksilöllisellä elintapaohjauksella saadaan aikaa vaikuttavuutta. Aineiston suunnittelussa on otettu huomioon kansallinen opiskeluterveydenhuollon ohjeistus opiskelijoiden elämäntilanteen ja muutoshalukkuuden kartoituksesta sekä varhaisen puuttumisen periaatteesta.

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio - ohjaajakoulutus opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus antaa valmiuksia valmentavan ohjaukseen sekä perehdyttää TOTA-kansion ja sen sisältämän TOTA-mittarin käyttöön. Koulutuksessa opetellaan myös motivoivan haastattelutekniikan perusteet valmista ohjausmateriaalia soveltaen.

TOTA-aineistoa

OTA-ohjauskartan aineistoja

 

Kohderyhmät Ammattilaiset