Edustukset

Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto (EAPN-Fin)

Terveys ja köyhyys työryhmä

Hoitotyön tutkimussäätiö

Verenpainepotilaan omahoidon ohjauksen sisältö, hoitosuositustyöryhmä

Järjestöjen Sosiaaliturvaopas -verkosto

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä

Kela

vammaisetuusasioiden asiakasraati

Lääkäriseura Duodecim

Stabiili sepelvaltimotauti, Käypä hoito -työryhmä

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA), ohjausryhmän jäsen

Annukka Alapappila

hallituksen jäsen
koulutustyöryhmän jäsen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

joukkoruokailun kansallinen ohjausryhmä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kansallinen lihavuuden ehkäisyn asiantuntijaryhmä

Anneli Luoma-Kuikka

ohjausryhmän jäsen

Varhaisravitsemussuositus

työryhmä